BBŽ je prva županija u Hrvatskoj koja je otvorila proračun. Za to je stiglo i priznanje

Predstavljeni su rezultati najnovijeg ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna svih jedinica lokalne i regionalne samouprave.
Bjelovarsko-bilogorska županija je prva županija koja je uvela aplikaciju otvorena županija putem koje su isplate iz proračuna dostupne javnosti, a zbog tog poteza je ocijenjena peticom.
Konkretno, BBŽ je dobila maksimalan broj bodova za proračunsku transparentnost u istraživanju Instituta za javne financije koje je provedeno od studenoga 2022. do travnja 2023. godine.
Radi se o istraživanju koje Institut provodi u svim gradovima, općinama i županijama. BBŽ je među onima koje su ostvarile najveći broj bodova, a županu Marku Marušiću tim je povodom uručeno priznanje. (ika)