FINA je ovih dana objavila najnovije informacije o blokadama poslovnih subjekata i građana.

Kako stoji u njihovom izviješću, zaključno s krajem siječnja ove godine u blokadi se nalazilo nešto više od 24 tisuće poslovnih subjekata što je za 17,6 posto manje u odnosnu na stanje godinu ranije.

Još jedna brojka koja uvijek iznova šokira je i ona o broju blokiranih građana na kraju siječnja–njih 325 tisuća!

Neizvršene obveze blokiranih raznih poduzeća i obrta iznosile su 14 milijardi kuna, a građani su najviše bili dužni teleoperaterima, njih nešto manje od 160 tisuća.

Ukupan dug građana iznosio je 43 milijarde kuna, a najveći dio duga od 25 milijardi kuna bio je prema financijskim institucijama; bankama, štedionicama, kreditnim unijama, društvima za osiguranje, leasing kućama…

Utvrđeno je 4694 tisuće građana s dugom većim od milijun kuna i oni zauzimaju više od polovine ukupnog duga, čak 22,7 milijarde kuna.

U posebnom Izviješću FINA–e o broju blokiranih građana prema spolu, može se vidjeti kako je prije dva mjeseca, odnosno koncem 2017. godine, na području Bjelovarsko–bilogorske županije bilo blokirano 10283 tisuće građana čiji je dug iznosio 808 milijuna kuna.

U susjednoj Koprivničko–križevačkoj županiji bilo blokirana su bila 10733 građana s dugom od 849 tisuća kuna. Ujedno u toj županiji je bilo najviše blokiranih žena, njih 41 posto. (ika)

Comments

comments