Projekt ”Čuvajmo okoliš zajedno” zajedno provode Općina Štefanje i Grad Čazma,a riječ je o izobrazno – informativnim aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Cilj je informirati i educirati cijelokupno stanovništvo Grada Čazme i Općine Štefanje o održivom gospodarenju otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta.

Osigurano je 310.000,00 kuna iz Kohezijskog fonda,Ministarstva zaštite okoliša i energetike daje 85%, a 15% je ide iz lokalnih proračuna.

Kroz ovaj projekt smo udružili snage jer shvaćamo da imamo isti problem i najviše ćemo raditi na edukaciji našeg stanovništva. Najbolji za edukaciju su naši najmlađi stanovnici i vjerujem da će škole i vrtići biti naši najbolji partneri da uspješno provedemo ovu akciju – rekao je gradonačelnik Čazme Dinko Pirak. Načelnik Općine Štefanje Ivo Emić kazao je da ovaj projekt neće biti zadnji u kojem su se udružili s Gradom Čazmom i da će se na ovaj način zadovoljiti europski standarde o očuvanju okoliša. Projekt će se provoditi do ožujka 2020. godine. Do kada bi cjelokupno stanovništvo trebalo biti upoznato kako na najbolji način brinuti o svom otpadu.(dv)

Comments

comments