Općina Šandrovac je dobila Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i potrebnu suglasnost nadležnog Ministarstva, a dokumente je načelniku Jospu Dekaliću uručio župan Damir Bajs. Riječ je o 150 hektara državne poljoprivredne zemlje, odnosno 572 čestice. Program predviđa zakup na 25 godina za 111 hektara te prodaju 36 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta na području općine Šandrovac te 1 hektar povrata temeljem očitovanja Ureda državne uprave. Bjelovarsko-bilogorska županija, točnije županijski Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj preuzeo je ishođenje Programa vezanih za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem za 10 jedinica lokalne samouprave.

 

-Moram reći da je rok bio kratak, ali preuzimanjem izrade programa dali smo si  truda da napravimo programe koji imaju ono najvažnije, a to je suglasnost Ministarstva poljoprivrede koja im omogućuje raspis natječaja.  S obzirom da smo mi poljoprivredna županija, rekao bih da smo napravili dobar potez i predali smo programe na upravljanje našim Općinama. Moram naglasiti da u Županiji ima oko 30 tisuća hektara poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Dobar dio toga obuhvaćen je našim programima, a mi smo to napravili bez naplate, uz naše troškove, a uz njihovo korištenje- istaknuo je župan Damir Bajs. Do sada je Upravni odjel za poljoprivredu izradio osam Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, za sedam je stigla suglasnost nadležnog Ministarstva (Općine Kapela, Velika Pisanica, Šandrovac, Velika Trnovitica, Štefanje, Severin i Ivanska), za Općinu Đulovac čeka se suglasnost, a dva Programa su pred završetkom izrade (Rovišće i Zrinski Topolovac).(Bjlive)

Comments

comments