Dr. Antonija Kožul je specijalizaciju odradila u sklopu EU projekta ”Specijalizacija doktora medicine Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije”

Liječnica Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije Antonija Kožul je specijalizantica obiteljske medicine koja je svoju specijalizaciju odradila u sklopu EU projekta ”Specijalizacija doktora medicine Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije”. Projekt provela Županijska ustanova Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije koja se prijavila na projektni prijedlog na Poziv Specijalističko usavršavanje doktora medicine, a radilo se o Pozivu Ministarstva zdravstva. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 15.02.2018. godine, a razdoblje završetka provedbe je 15.08.2022. godine. Putem ovog projekta je liječnici Doma zdravlja Antoniji Kožul omogućena specijalizacija iz obiteljske medicine, čime se povećava broj specijalista primarne zdravstvene zaštite što će rezultirati smanjivanjem upućivanja pacijenata u bolnice te pacijentima s područja Bjelovarsko-bilogorske županije poboljšati kvalitetu i dostupnost specijalističkih znanja na razini primarne zdravstvene zaštite. Specijalizantica je 05. svibnja 2022. godine položila specijalistički ispit,a nakon završetka specijalizacije Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije osigurao je povratak doktorice na svoje radno mjesto s kojeg je otišla na specijalizaciju.

 

-Voljela bih da ima više specijalizanata obiteljske medicine. Sva znanja i vještine koje su specifične za obiteljsku medicinu koja stječemo i unaprjeđujemo tijekom specijalizacije pomoći će nama u našem radu, ali će od još veće koristi biti našim pacijentima koji će dobivati dostupniju i kvalitetniju zdravstvenu skrb i kvalitetnije će biti vođeni kroz zdravstveni sustav- ističe dr. Antonija Kožul.

Ukupna vrijednost projekta je 1.011.785,86 kuna, što je ujedno i iznos dobivenih bespovratnih sredstava (100% prihvatljivih troškova), od čega je 85% sredstava dobiveno iz Europskog socijalnog fonda, a udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurava Ministarstvo zdravstva iz Državnog proračuna Republike. Iz Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije napominju kako i dalje prate sve natječaje i planiraju osigurati nove specijalizacije svojim liječnicima.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj ovog promotivnog članaka isključiva je odgovornost Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije