Foto: Arhiva BJLive

Republika Hrvatska morat će vojniku Ž.P.-u isplatiti iznos od 66 tisuća kuna uvećanih za zatezne kamate zbog neplaćenih dodataka na plaću, a za prekovremeni rad na dežurstvima i stražama u Petrinji u vremenu od ljeta 2007. do proljeća 2009. godine. Riječ je o nepravomoćnoj presudi Općinskog suda u Bjelovaru prema kojoj, između ostalog, država vojniku kao tužitelju mora nadoknaditi troškove parničnog postupka u iznosu od gotovo 30 tisuća kuna.

”Natukao” 1103 prekovremena sata

Spomenuti vojnik koji je inače vođa skupine, državu je tužio jer se na straži ili dežurstvima nalazio neprekidno po 24 sata, a obračunato mu je i na koncu isplaćeno za svega osam sati rada. Da je tome bilo tako, na sudu su potvrdili i njegovi kolege koji su se zajedno s njim nalazili u istoj postrojbi. Na koncu je utvrđeno da je u devet mjeseci na straži bio ukupno 140 dana, odnosno da je imao 1103 prekovremenih, a neplaćenih sati. Najviše prekovremenih sati je imao u mjesecu rujnu 2008. godine za koje mora dobiti nešto više od 8000 kuna.

Plaća regulirana zakonom

Tužena RH u odgovoru na tužbu u potpunosti je osporavala osnov i visinu tužbenog zahtjeva, obrazlažući da se na prekovremeni rad tužitelja kao djelatne vojne osobe ne primjenjuju vremenska ograničenja propisana općim propisima. Konkretno, da se prema Zakonu o službi u oružanima snagama RH pravo na povećanu plaću ne ostvaruje ako je moguće organizirati preraspodjelu radnog vremena i ako je dežurstvo kao poseban uvjet rada vezano za kontinuirano obavljanje poslova i zadaća, nadalje da se na djelatne vojne osobe ne primjenjuju propisi o državnim službenicima i namještenicima iz razloga jer je njihova plaća regulirana Zakonom o službi u oružanim snagama… Općinsko državno odvjetništvo koje je u ovom sporu zastupalo državu tvrdilo je, između ostalog, da tužitelj nema pravo na obračun uvećanja na plaću za vrijeme odmora tijekom stražarske službe i dežurstva zbog čega je sudu predložilo da odbije tužbeni zahtjev.

Ukinute presude

Inače, Općinski sud u Daruvaru u svojoj je presudi s kraja siječnja 2012. godine već odlučio u koristi vojnika Ž.P.-a u ovom sporu. Prema toj presudi koju je sredinom travnja 2013. godine potvrdio Županijski sud u Bjelovaru, Republika Hrvatska mu je je bila dužna isplatiti iznos od 272 tisuće kuna na ime glavnice i kamata. Vojnik se uspio u cijelosti naplatiti izravnom naplatom putem FINA-e. Međutim, povodom uložene revizije tužene RH, rješenjem Vrhovnog suda od 29. studenog 2016. godine presude su ukinute i predmet je vraćen prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje. (ika)

Comments

comments