FOTO: Kako vam se sviđa uređenje bjelovarske šetnice u odnosu na središte Koprivnice?

Bjelovar i Koprivnica, dva su ”susjedna” grada od kojih svaki predvodi svoju županiju, a svaki od njih izvodi radove koji će promijeniti i modernizirati vizuru njihovog gradskog središta u idućim desetljećima. 

U Bjelovaru je to gradski korzo, odnosno glavna šetnica, društvena žila kucavica koja se proteže u dužini od 600 metara. Radi se o 9000 kvadrata čija je cijena obnove procijenjena na 9,2 milijuna kuna s PDV-om. 

U Koprivnici su to dva trga koja međusobno graniče i zapravo čine istu cijelinu; prostorno je to veći Zrinski trg koji graniči s nešto manjim Trgom bana Josipa Jelačića. Njihova obnova je procijenjena na 15 milijuna kuna s PDV-om, a riječ je o 14 tisuća kvadrata. 

Radovi u oba grada još uvijek traju pa o rokovima i dinamici radova ovog puta nećemo.

Nego recite nam, kako vam se sviđa novo ruho bjelovarske šetnice, odnosno koprivničkih trgova?