Grad prodaje nekretninu u središtu grada. Gotovo 170 kvadrata ide već za 250 tisuća eura

Grad Bjelovar odlučio se na prodaju nekretnine u samom središtu grada, a radi se o objektu čije su prostore proteklih godine koristile neke od udruga (Udruga esperantista, Udruga skauta Sv. Juraj).

Konkretno, riječ je o zgradi od 168 četvornih metara koja se nalazi u Ulici Ivana viteza Trnskog, a početna cijena joj iznosi 249 tisuća eura. Dakle, nešto manje od 1500 eura po kvadratu. 

Treba napomenuti da Grad prodaje 1/3 nekretnine jer se ostatak nalazi u privatnom vlasništvu, ako i da je ta trećina kojom Grad raspolaže u dosta lošem stanju, što podrazumijeva i dodatna ulaganja u uređenje.

Natjecati se mogu sve pravne i fizičke osobe navedene pod točkom B) dostavom zapečaćenih pisanih prijava na adresu: Grad Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2, 43000 Bjelovar s napomenom ‘’ne otvaraj- Javni natječaj za prodaju nekretnine u ulici Ivana viteza Trnskog 12 u Bjelovaru’’ osobno ili poštom preporučeno.

Rok za podnošenje ponuda je 30. travnja 2024. godine. Natječaj će se provesti usmenom javnom dražbom u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, dana 2. svibnja u 9,15 sati.

Sve informacije oko Javnog natječaja mogu se dobiti na telefon 043/622-065 i 043/622-054. (ika)