Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković potvrdio je da su u pripremi projekti teški 150 milijuna kuna

Trenutačno smo na šezdeset posto pokrivenosti , no prema najavama iz Hrvatskih voda vrlo brzo bi i posljednja kuća u najzabačenijem zaseoku u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji trebala imati mogućnost priključenja na javni vodovod. To je predviđanje prezentirano tijekom susreta župana Damira Bajsa i generalnog direktora Hrvatskih voda Zorana Đurokovića.

Podloga za to su i ishođene građevinske dozvole za gradnju vodoopskrbe mreže u vrijednosti projekata oko 150 milijuna kuna, a njihovom realizacijom Bjelovarsko-bilogorska županija došla bi na sto postotnu pokrivenost vodovodnom mrežom.

Kako bi se sustav i dalje gradio i omogućilo brže i jače povlačenje sredstava BB vode su prenijele investitorska prava na Vodovod Grubišno Polje za spojni cjevovod Grubišno Polje – Veliki Zdenci. Riječ je o cjevovodu dužine 6 kilometara i vrijednosti 5 milijuna kuna. Također, BB vode prenijele su i investitorska prava na Vodu Garešnica za dionice Veliki Zdenci – Ilovski Klokočevac i Ilovski Klokočevac – Garešnica. Riječ je o cjevovodu dugom preko 15 kilometara i vrijednom 13,5 milijuna kuna. Riječ je o dionicama za koje su BB vode izradile projektnu dokumentaciju, a prenošenjem investitorskih prava na spomenuta Komunalna poduzeća omogućava se samim distributerima vode na tom području da preuzmu i vode projekt, ali i dalje u partnerskom odnosu sa Županijom i BB vodama.

Čim dopuste vremenski uvjeti i potpišu se ugovori s Hrvatskim vodama nastavit će se aktivnosti na gradnji vodovodne mreže , a prema sada dogovorenim financijskim sredstvima u prvom kvartalu radit će se na oko jedanaest gradilišta.

Partnerski odnos daje rezultate

– Prije nešto više od godinu dana potpisan je ugovor s ”Hrvatskim vodama” vezan uz projekt koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava na području naše županije. Taj dokument je bitan za pripremu EU projekata. On je gotov i ono što želimo i što smo dogovorili je da budemo partneri s ”Hrvatskim vodama” u izradi EU projekta koji bi kroz 2017. godinu bio u cijelosti pripremljen kako bi se u 2018. godini moglo aplicirati za njega- rekao je župan Bajs.

-Razgovarali smo i o dobrom upravljanju našim vodama na području Bjelovarsko-bilogorske županije i evo mogućnosti pripreme, projektiranja i usmjeravanja dijela naših sredstava k akumulaciji Samarica na području Općine Ivanska. Znamo da tamo postoji dio ribnjaka i da imamo određenih problema u slivu rijeke Česme pa smo na neki način pokušali napraviti višenamjenski pristup da se istovremeno akumulira oko 10 milijuna kubnih metara vode koji će moći braniti nizvodna područja vezana uz potrebe zaštite od poplava. Isto tako će moći pomoći oplemenjivanju malih voda na području sliva rijeke Česme, a isto tako će omogućiti nešto vode i za gospodarski život i rad ribnjaka na tom području koji su tamo imali dugogodišnju tradiciju. Na taj način želimo pomoći i prirodi i gospodarstvu toga kraja, a ne sumnjam da isto tako i lokalna općina kao i na razini županije neće znati iskoristiti prednosti takvog jezera koje će zaista imati respektabilnu zapreminu. Riječ je o ulaganju od najmanje 50 milijuna kuna. Razmotrili smo i pitanje sustava odvodnje na području Bjelovarsko-bilogorske županije i time isto tako želimo dati iskorak prema zaštiti naših vodnih resursa. Možemo reći da su dobre pripreme po pitanju aglomeracije Bjelovar, Garešnica, Hercegovac, pa isto tako i na području Daruvara. Već ove godine moći ćemo aplicirati za neke od tih projekata ukupne vrijednosti preko 500 milijuna kuna. I nema razloga da od 2018. godine ne započne s implementacijom – zaključio je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. (dv)

Comments

comments

Comments are closed.