Izvor: Eurostat

Eurostat je jučer objavio podatke o potrošnji per capita u 2020. godini, koji ukazuju da je Hrvatska na samom dnu te ljestvice u Europskoj uniji.

AIC (actual individual consumption) odnosno individualna potrošnja mjeri vrijednost roba, usluga i dobara koje građani mogu kupiti ili dobiti za istu svotu novca.

Hrvatska je, prema novim podacima, potvrdila poziciju druge najsiromašnije zemlje EU, a od nas je i dalje gora samo Bugarska. Standard u Hrvatskoj je 56 posto slabiji nego u Njemačkoj.

Eurostatovi podaci, prikazani na karti, pokazuju da je devet zemalja članica po kriteriju materijalne dobrobiti kućanstava iznad prosjeka EU. Najbogatiji je Luksemburg, koji je 31 posto iznad europskog prosjeka. Slijedi Njemačka s 23 posto. U grupi zemalja koje stvarnu individualnu potrošnju imaju od 5 do 20 posto iznad prosjeka EU su Austrija, Finska, Belgija, Nizozemska, Švedska i Francuska.

Izvor: Eurostat

Rumunjska nas je prestigla 

U toj skupini nije Rumunjska, ali je ispred Hrvatske koju je prestigla 2015. godine. Te godine obje zemlje bile su na 58 posto prosjeka EU, a Rumunjska je sada, prema novim podacima, koji obuhvaćaju 2020. godinu, na 79 posto prosjeka EU, dok je Hrvatska na 67 posto. Rumunjska je pretekla i Slovačku.

Na Cipru, u Italiji, Litvi i Irskoj razine su bile 10 posto ili manje od prosječnih, dok su Španjolska, Češka, Portugal, Malta, Poljska i Slovenija u zaostatku 11-20 posto. Rumunjska, Estonija i Grčka bile su 21-25 posto ispod prosjeka EU.

Pet zemalja je 25 do 33 posto ispod prosjeka, a to su Slovačka, Latvija, Mađarska, Hrvatska i Bugarska. (ika)

Izvor: Eurostat

Comments

comments