Iduće tri godine predsjednik Savjeta mladih Bjelovarsko – bilogorske županije bit će Kristian Koščak, a njegova zamjenica je Hana Kuharski. Imenovani su na konstiturajućoj sjednici savjeta koji ukupno ima 11 članova i 11 zamjenika članova. Pred Savjetom mladih Bjelovarsko-bilogorske županije sada je donošenje programa rada i plana aktivnosti koje će provoditi tijekom ove godine, a upravo za njihove programe i projekte Bjelovarsko-bilogorska županija u svom je ovogodišnjem proračunu osigurala 130.000 kuna. Inače, Savjet mladih savjetodavno je tijelo Bjelovarsko-bilogorske županije osnovano s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih u našoj županiji. U okviru svoga djelokruga Savjet mladih bavi se pitanjima značajnima za život mladih, ali raspravlja i o pitanjima iz djelokruga rada Županijske skupštine koji su od interesa za mlade.

Također, Savjet mladih Bjelovarsko-bilogorske županije sudjeluje u radu Županijske skupštine prilikom donošenja odluka, mjera, programa od osobitog značaja za unaprjeđivanje položaja mladih, sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnog društva.

Comments

comments