Impressum

Izdavač: Bjelovar live d.o.o.
Sjedište tvrtke: Bjelovar, Petra Peradovića 1
Registrirano pri: Trgovački sud u Bjelovaru, MBS 010100901
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti
OIB: 96925521983

direktor: Dean Vitanović

Poslovni račun – IBAN: HR0623600001102583160 otvoren pri Zagrebačkoj banci d.d., Zagreb, Trg
bana Jelačića 10

Osnivači/članovi društva: Dean Vitanović, član uprave i Ivan Karačony, član uprave

Portal otvoren: 30. 01. 2017.
Osvježavanje: Dnevno


Redakcija: Ulica Frana Supila 11 43000 Bjelovar

Osnivači i urednici:

Dean Vitanović
dvitanovic@yahoo.com
095 901 4142


Ivan Karačony
ivankaracony@gmail.com
095 384 8082


Voditelji marketinga:

Dean Vitanović – 095 901 4142
Ivan Karačony – 095 384 8082
marketing.bjelovar.live@gmail.com


e-mail redakcije: bjelovar.live@gmail.com

Suradnici:


Damir Župan, sport
Ivanka Vrhovnik, Bjelovar live TV
Zoran Dedić, Bjelovar live TV
Mario Kapelac, grafika
Filip Forijan, fitness
Dorijana Ciganović, moda


Kolumnisti:

Željka Barlović Ferenčak
Dario Malogorski
Alma Bunić