Veleučilište u Bjelovaru u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, na temelju članka 16. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (Narodne novine, broj 120/13 i 8/14), dana 10. veljače 2020. godine objavljuje

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PRUŽANJE USLUGE SUBVENCIONIRANE PREHRANE REDOVITIM STUDENTIMA U GRADU BJELOVARU

I.

Kako bi se osigurala usluga pružanja subvencionirane studentske prehrane za redovite studente u gradu Bjelovaru, Veleučilište u Bjelovaru u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja objavljuje javni poziv za prikupljanje ponuda na temelju kojih će se izvršiti odabir budućeg davatelja usluge subvencionirane studentske prehrane.

II.

Pozivamo sve zainteresirane ugostiteljske objekte, odnosno fizičke osobe/obrtnike/ i pravne osobe koje imaju registriranu ugostiteljsku djelatnost da iskažu svoj interes za organiziranjem prehrane redovitih studenata u gradu Bjelovaru, sukladno sljedećim kriterijima:

– mogućnost pripremanja obroka dnevno za 268 redovita studenta (ručak, večera), sukladno normativima i cijeni obroka, pojedinačnih jela i drugih prehrambenih artikala koji su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (Narodne novine, broj 120/13 i 8/14) http://www.propisi.hr/print.php?id=4640;

– osigurano minimalno 50 sjedećih mjesta u restoranu.

III.

Uz pisanu prijavu potrebno je dostaviti:

– ime i prezime ponuditelja, presliku obrtnice, mjesto prebivališta, OIB, broj telefona/mobitela/e-mail adresu za kontakt (za fizičke osobe-obrtnike);

– naziv društva, adresa sjedišta, OIB, presliku rješenja o upisu u sudski registar, ime i prezime ovlaštene osobe, broj telefona/mobitela/e-mail adresu za kontakt (za pravne osobe);

– obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u;

– dokaz o ispunjavanju uvjeta za ugostiteljski objekt iz skupine “restoran“ sukladno Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupine „restorani“, „barovi“, „catering objekti“ i „objekti jednostavnih usluga“ (Narodne novine, broj 82/07, 82/09, 75/12 i 69/13);

– informaciju o bonitetu Bon – 1;

– podatke o solventnosti poslovnog subjekta Bon – 2;

– potvrdu Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Bjelovar o uredno podmirenim obvezama o tome da na dan izdavanja potvrde nema duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi porezna uprava (za fizičke i pravne osobe);

– plan organiziranja studentske prehrane uključujući kriterije iz točke II. Javnog poziva;

– podatke o broju i stručnim referencama zaposlenog osoblja u ugostiteljskom objektu (kuhari, konobari, pomoćno osoblje);

– ime i prezime osobe zadužene za organizaciju prehrane (osoba za kontakt).

IV.

Ponude se dostavljaju na adresu: Veleučilište u Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 4, 43000 Bjelovar, s naznakom „Za javni poziv – prehrana studenata- ne otvarati“.

Javni poziv otvoren je zaključno do 25. veljače 2020. godine.

Ponude pristigle nakon isteka roka predviđenog javnim pozivom kao i nepotpune ponude neće se razmatrati. Ponude fizičkih i pravnih osoba, koje su po bilo kojoj osnovi dužnici javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, bit će isključene iz daljnjeg postupka.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 043 241 191 , radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.

Izbordavatelja usluge subvencionirane studentske prehrane redovitih studenata u gradu Bjelovaru obavit će Veleučilište u Bjelovaru nakon razmatranja svih pristiglih ponuda i pozitivnog mišljenja nakon provedenog nadzora Nacionalnog povjerenstva za kontrolu prehrane studenata Ministarstva znanosti i obrazovanja svih objekata, o čemu će ponuditelji biti obaviješteni pisanim putem.

Comments

comments