Grad Bjelovar temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o porezima Grada Bjelovara i Nacrtu Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara.
Svi zainteresirani mogu svoje prijedloge, primjedbe i komentare uputiti putem propisanog obrasca dostupnog na stranicama Grada Bjelovara do 02. lipnja 2017. godine, klikom na link dolje.

Comments

comments