Članovi Općinskog vijeća Općine Velika Pisanica s načelnikom Fredijem Palijem

Nakon održanih lokalnih izbora i utvrđivanja konačnih rezultata za izbor članova Općinskog vijeća Općine Velika Pisanica, jučer (utorak) održana je konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća.

Za predsjednicu Općinskog vijeća izabrana je Marina Uher (kandidacijska lista grupe birača), za potpredsjednika Martin Dent (Domovinski pokret), a Općinsko vijeće čini ukupno devet članova;

Danijela Budrovčan Oćevar (kandidacijska lista grupe birača),

Mario Dedaj (Domovinski pokret – DP),

Martin Dent (Domovinski pokret – DP),

Josip Dinjar (kandidacijska lista grupe birača),

Damir Đurđević (Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP),

Lahorka Lebinac (Hrvatska demokratska zajednica – HDZ),

Silvio Radović (kandidacijska lista grupe birača),

Marina Uher (kandidacijska lista grupe birača),

Zorica Vasić (kandidacijska lista grupe birača).

Stiže i pripadnik nacionalne manjine

Za aktualni saziv Općinskog vijeća karakteristično je da se po dobnoj skupini radi o dosada najmlađem sazivu, jer je prosjek godina vijećnika 36.

Najmlađi član općinskog vijeća ima 20 godina, a najstariji 58 godina.

Budući da na provedenim izborima u Općinskom vijeću nije osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjina raspisat će se dopunski izbori te će se broj članova općinskog vijeća povećati za jedno mjesto. (ika)

Comments

comments