Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2019.

U deset poglavlja ova knjiga približuje ključne teme suvremene kognitivne lingvistike i prikaz kognitivnolingvističkih istraživanja u Hrvatskoj. Osim što je namijenjena studentima, knjiga je prigodna i za sve one koji se zanimaju za jezik, značenje te vezu jezika i mišljenja. Uz teme poput konstruiranja značenja, metafore, metonimije, pridaje pozornost i jednoj novijoj temi – vizualnoj metafori.

Comments

comments