Nacionalne manjine početkom svibnja čekaju izbori za Vijeća nacionalnih manjina na županijskoj i gradskim razinama, no sudeći prema objavljenim kandidacijskim listama izbori će uglavnom biti formalnost. Naime za češku, albansku i srpsku nacionalnu manjinu za Bjelovarsko-bilogorsku županiju prijavljena je samo po jedna lista i ona će automatizmom proći.

Samo su kod Mađara prijavljene dvije liste, Demokratske zajednice Mađara Hrvatske i Zajednice Mađara Grad Bjelovara i tu će se voditi bitka za svaki glas. Osim njih dva su kandidata i kod Roma jer oni nemaju pravo na vijeće već na predstavnika u Bjelovarsko–bilogorskoj županiji. Romi će birati između kandidata Udruge Lovara Romska kuća Gorana Đurđevića i Udruge Roma Grada Bjelovara Steve Gjurdjevića.

U Gradu Bjelovaru je sve u unaprijed poznato i za predstavnike češke te Vijeća albanske, romske i srpske nacionalne manjine stigla je samo po jedna lista. U nastavku pogledajte tko se sve kandidirao.

GRAD BJELOVAR

albanska-nacionalna-manjina 

srpska-nacionalna-manjina-1

romska-nacionalna-manjina-1

ceska-nacionalna-manjina-1

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

pravovaljana_lista_kandidata_i_zbirna_lista_-_albanci pravovaljana_lista_kandidata_i_zbirna_lista_-_madari pravovaljana_lista_kandidata_i_zbirna_lista_-_romi pravovaljana_lista_kandidata_i_zbirna_lista_-_srbi pravovaljane_liste_kandidata_i_zbirna_lista_-_cesi

Comments

comments