MORH raspisao natječaj za prijam kandidata za časnike/časnice Hrvatske vojske

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je u petak 9. lipnja 2023. javni natječaj za prijam 41 kandidata/kandidatkinja za časnike/časnice i to za:

 • 10 stručnjaka za područja kibernetičke sigurnosti i/ili informacijskih tehnologija sa završenim minimalno stručnim ili sveučilišnim prijediplomskim studijem neovisno o području znanosti ili znanstvenom polju (razina kompetencija kandidata za područja kibernetičke sigurnosti i/ili informacijskih tehnologija utvrdit će se testiranjem u procesu odabirnog postupka),
 • 12 doktora medicine ili specijalista medicine,
 • jednog doktora dentalne medicine,
 • dva doktora veterinarske medicine (mjesto rada Knin i Dugo Selo, pod jednakim uvjetima prednost imaju kandidati s ”B” vozačkom kategorijom),
 • jednog prvostupnika sestrinstva (mjesto rada Zagreb),
 • tri magistra prava,
 • tri magistra psihologije,
 • devet kandidata sa završenim minimalno stručnim ili sveučilišnim studijem iz područja tehničkih znanosti (sva znanstvena polja), područja prirodnih znanosti (znanstvena polja: matematika, fizika, geologija, geofizika), područje društvenih znanosti (znanstveno polje: informacijske i komunikacijske znanosti) ili interdisciplinarna područja znanosti (znanstveno polje: geografija).

Na natječaj se mogu javiti i kandidati za ponovni prijam sukladno članku 34.b. Zakona o službi u Oružanim snagama, koji će biti primljeni na nepopunjena mjesta u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih kandidata.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člankom 34. Zakona te ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 35. Zakona.

Kandidati mogu imati najviše do 30 godina 

Kandidati mogu imati najviše navršenih 30 godina života do kraja 2023. godine.

Za kandidate – doktore medicine ili specijaliste grane medicine nema dobnog ograničenja.

Kandidati za ponovni prijam u skladu s člankom 34.b. Zakona, odnosno osoba kojoj je djelatna vojna služba prestala na osobni zahtjev uz častan otpust bez prava na mirovinu, ne može biti starija od 40 godina života do kraja 2023. godine.

Kandidati koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja bit će upućeni na dragovoljno vojno osposobljavanje po skraćenom programu u kolovozu 2023. godine.

Odabrani kandidati za časnike bit će upućeni na temeljnu časničku izobrazbu u rujnu 2023. godine. Kandidati će nakon završetka temeljne časničke izobrazbe biti primljeni u djelatnu vojnu službu, dodijelit će im se časnički čin poručnika te će biti raspoređeni na časničku dužnost u Oružane snage RH. Kandidati za ponovni prijam u skladu s člankom 34.b. Zakona bit će izravno po prijmu raspoređeni na dužnost u Oružane snage RH u skladu s osobnim činom i stečenom vojnostručnom specijalnosti.

Evo što je potrebno za prijavu

 • životopis,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome),
 • potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o državljanstvu RH (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
 • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Središnjica za upravljanje osobljem, Ilica 256 b, Zagreb. Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na tel. 01 / 37 84 636 i 37 84 814.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je: za kandidate zdravstvene službe (doktor medicine ili specijalista medicine grana, doktor veterinarske medicine, doktor dentalne medicine i prvostupnik sestrinstva) do 30. srpnja 2023., a za ostale kandidate 30 dana od objave u Narodnim novinama.

Više informacija o natječaju možete pronaći na poveznici.