Na današnji dan: Carica Marija Terezija 1756. ograničila progon vještica i osnovala Bjelovar

Na današnji dan, 26. ožujka davne 1756. godine, u tadašnjem Hrvatskom saboru usvojena je zakonska odredba po kojoj sve presude u slučajevima progona vještica i čarobnjaka se moraju poslati carici i kraljici Mariji Tereziji na osobnu potvrdu.

Iste godine Marija >Terezija je donijela odluku o osnivanju Grada Bjelovara.

Što se progona vještica tiče, hrvatski sudovi su nakon njene odluke i dalje mogli voditi procese protiv vještica, no prije izvršenja presude morali su tražiti dozvolu vladarice.

Marija Terezija je na taj način željela spriječiti zloupotrebe vještičjih progona u Hrvatskoj.

Konkretno, nijedna žena više nije mogla biti spaljena bez njenog pristanka.

Marija Terezija je i sama vjerovala u vještice, no bila je svjesna da sudovi mogu činiti greške i osuđivati nevine žene na smrt. Zanimljivo je, podsjeća Povijest.hr, da su procese protiv vještica vodili i civilni sudovi i inkvizicija u okviru Crkve.

Slučaj Magde Logomer 

Inače, posljednja hrvatska dosad zabilježena ”vještica” bila je travarka Magda Logomer zvana Herucina porijeklom iz Križevaca koja je 1757. godine optužena da je vještičarenjem uzrokovala smrt šest osoba i da se mogla pretvoriti u muhu.

Temeljem odredbe, pozvana je u Beč gdje je carica Marija Terezija tražila da se njezin slučaj posebno prouči. Na kraju je oslobođena smrtne kazne spaljivanjem nakon čega je pod posebnom zaštitom vraćena u Križevce.

Njenim oslobađanje smatra se prestankom masovnog progona vještica u Hrvatskoj. (ika)

Carica Marija Terezija