Foto: Arhiva BJLive/Ilustracija

Robert Černi iz Velikih Zdenaca, Stevo Bažulj iz Velikog Grđevca i Željko Horvat iz Grubišnog Polja uspjeli su pred Općinskim sudom u Bjelovaru, Stalnoj službi u Daruvaru, dobiti spor protiv Doma zdravlja Bjelovarsko–bilogorske županije.

Ta trojica vozača saniteta tužili su Dom zdravlja tvrdeći da ih je kao poslodavac godinama zakidao u visini plaće u odnosu na kolege vozače hitne medicinske pomoći. Mjesečno su tako gubili od 1000 do 2000 tisuće kuna jer im je Dom zdravlja obračunavao plaću po koeficijentu od 0,78 umjesto po koeficijentu složenosti poslova od 0,95.

Gotovo 200 tisuća kuna

Kako stoji u nepravomoćnoj presudi bjelovarskog suda, Dom zdravlja trojici vozača mora isplatiti gotovo 150 tisuća kuna na ime razlike u plaći u razdoblju od kolovoza 2013. do srpnja 2016. godine, otprilike svakom po 50 tisuća kuna. Također, poslodavac im prema sudskoj odluci mora isplatiti i kamate na te iznose te nadoknaditi trošak kaznenog postupka u iznosu od gotovo 40 tisuća kuna.

Tužitelji smatraju da kao vozači sanitetskog prijevoza obavljaju posao jednak vozačima djelatnosti Hitne medicine, a imajući u vidu da i vozači sanitetskog prijevoza u sklopu pripravnosti koju obavljaju vrše hitne prijevoze u kojima se moraju koristiti, te i koriste zvučne i svjetlosne signale, dok postoje i slučajevi u kojima se u sklopu redovnog radnog vremena obavlja prijevoz životno ugroženih pacijenata uz pratnju liječnika i ostalog medicinskog osoblja. Vozači sanitetskog prijevoza u sklopu obavljanja svog posla prevaljuju i po pet i više puta veću kilometražu u odnosu na vozače hitne medicine. Za vozače hitne medicine Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, propisan je koeficijent složenosti poslova od 0,951, pa stoga tužitelji smatraju da se na obračun njihove plaće treba primjenjivati jednak koeficijent složenosti poslova, dakle od 0,951, jer bi isto bilo primjereno, a tuženik je tako to i činio u ranijem razdoblju i to prije mjeseca srpnja 2013. godine–zaključivao je sud tijekom procesa, što je vidljivo iz obrazloženja presude.

”Ministrov naputak”

Između ostalog, tuženi Dom zdravlja u svom je odgovoru na tužbu naveo da je smanjenje plaća nastalo slijedom naputka ministra zdravlja sredinom 2013. godine prema kojem vozačima saniteta pripada koeficijent niži od 0,95.

Uredbom Vlade Republike Hrvatske o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, u članku 2. pod posebnim nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u zdravstvenim ustanovama, u radna mjesta III. vrste naznačeno je radno mjesto vozača, pri čemu je u zagradi naznačeno samo za djelatnost hitne medicine i to koeficijent od 0,951, dok uz radno mjesto vozač iz dijela Uredbe koji regulira koeficijent složenosti poslova u zdravstvenim ustanovama, uopće nije vidljiv koeficijent složenosti koji bi se primjenjivao na ostale vozače – stoji u zaključku sudu koji je dao za pravo trojici vozača. (ika)

Comments

comments