Novosti oko ocjenjivanja javnih službenika: Najgori će moći dobiti otkaz

S prvim danom nove godine na snagu stupa više zakona u području socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, zdravstva, obrazovanja i rada.

Socijalna skrb i mirovinski sustav

U socijalnom sektoru od 1. siječnja na snagu stupa dugoočekivani Zakon o inkluzivnom dodatku kojim se objedinjuju četiri naknade – osobna invalidnina, doplatak za pomoć i njegu, uvećani doplatak za djecu i naknada za nezaposlene.

Iznosit će od 138 do 720 eura na mjesec, ovisno o kategoriji i razini potpore, a korisnici prava ostvarit će znatno veći novčani iznos, koji će biti od 50 do 100 posto veći u odnosu prema zbroju pojedinačnih naknada koje su do sada mogli ostvariti.

Na snagu stupaju i izmjene Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe kojima se podiže iznos naknade na 150 eura, smanjuje se uvjet neprekidnog prebivališta u Hrvatskoj s 20 na 10 godina, prihodovni cenzus po članu kućanstva podiže se na 300 eura te se omogućuje isplata putem pošte.

Uz to, od 1. siječnja dolazi i “mini” mirovinska reforma, to jest izmjene četiri zakona o drugome mirovinskom stupu radi jačanja drugog i trećeg mirovinskog stupa i povećanja prinosa mirovinskih fondova kako bi se osigurale veće mirovine budućim umirovljenicima.

Izmjenama se, uz ostalo, mogući iznos jednokratne isplate kapitaliziranih sredstava u drugom stupu povećava na 20 posto, izjednačava dodatak na osnovnu mirovinu od 27 posto i fleksibilizira izbor kategorije obveznoga mirovinskog fonda. Propisuje se i obveza ulaganja pet posto neto imovine obveznih mirovinskih fondova A i B kategorije u alternativni investicijski fond s jamstvom povrata, koji bi primarno ulagao u hrvatsko gospodarstvo.

Od Nove godine potpuno se ukidaju i sva smanjenja mirovina od 10 posto koja su uvele prijašnje vlade.

Zdravstvo

Od Nove godine bit će skuplje participacije u zdravstvu za sve pacijente bez dopunskoga zdravstvenog osiguranja, kao rezultat izmjena Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju koje stupaju na snagu s 1. siječnja 2024.

Za pacijente bez dopunskog osiguranja participacija za dan bolničkog liječenja povećava se s 13.29 na 17.70 eura, za specijalističku dijagnostiku sa 6.62 na 8.83 eura, a posjet obiteljskom liječniku ili recept u ljekarni ostaju na sadašnjih 1.32 eura. Maksimalan iznos participacije za bolničko liječenje bit će 580 eura. Polica dopunskog osiguranja HZZO-a ostaje ista, 9.29 eura na mjesec, dok su privatni osiguravatelji najavili porast cijena svojih polica.

Povećava se i cenzus za stjecanje prava na besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje HZZO-a. Od 1. siječnja to će pravo imati osiguranici kojima ukupan prihod u protekloj kalendarskoj godini iskazan po članu obitelji nije veći od 379.49 eura na mjesec, a za samca 475.12 eura. U 2023. godine ti su cenzusi iznosili 331.81 eura po članu obitelji i 415.42 eura za samce.

Od 1. siječnja stupa na snagu i odredba izmijenjenog Zakona o zdravstvenoj zaštiti po kojoj županije osnivačka prava nad općim bolnicama, bez naknade, prenose na državu. S prijenosom osnivačkih prava opće bolnice postaju obveznici zajedničke javne nabave istovrsnih roba i usluga kojima se koriste u obavljanju zdravstvene djelatnosti, a počinje i proces reorganizacije bolničkog sustava.

Obrazovanje

Izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju koje s prvim danima nove godine stupaju na snagu, nastavnici u školama moći će raditi do 67. godine, izostanci će se moći opravdavati putem e-Dnevnika, a otvorena je i mogućnost online upisa u prve razrede.

Svaka škola koja za to ima kadrovske i prostorne kapacitete može tražiti provođenje eksperimentalnih programa. Također, ravnatelji će zaposlenika protiv kojeg je podnesena kaznena prijava za neko od djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta biti dužni privremeno suspendirati.

Izmjenama Zakona omogućena je organizacija nastave na daljinu, što dosad nije bilo moguće, a učenici s većim motoričkim teškoćama ili kroničnim bolestima moći će polaziti nastavu na daljinu uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja. Škole koje već sada za to imaju uvjete morat će provoditi jednosmjensku nastavu.

U vezi sa školstvom bitan je i novi Zakon o plaćama u državnoj i javnoj službi kojim se uvodi ocjenjivanje javnih službenika, dakle i zaposlenika škola te fakulteta. Bolje ocijenjeni dobivat će veću plaću, a oni ocijenjeni najlošijom ocjenom dobivaju otkaz.

Rad

Na prvi dan nove godine na snazi će biti i novi Zakon o plaćama u državnoj i javnim službama, koji će dovesti do njihova znatnijeg rasta i porasta minimalne plaće na 677 eura neto. Najveće povećanje dobit će zaposlenici s najnižim plaćama, a prve plaće po novom zakonu trebale bi biti one za ožujak.

Cilj zakona jest standardizirati plaće 240 tisuća zaposlenih u javnom sektoru koje se financiraju iz državnog proračuna na održiv način.

Vlada uređenje plaća u državnoj i javnoj službi ističe kao najveći reformski pothvat u javnoj upravi u posljednjih 30 godina.

Novi zakon zamjenjuje više od 300 propisa kojima je uređeno pravo na plaću te mijenja sadašnji sustav s 2500 kategorija radnih mjesta i više od 560 dodataka.

Novina je i uvođenje dodatka na plaću za učinkovitost rada, koji može iznositi i do 30 posto, a oni s najboljim rezultatima moći će ostvariti i godišnji bonus.

Kod ocjenjivanja službenika, najviše pet posto ukupnog broja zaposlenih službenika i namještenika moći će tijekom jedne kalendarske godine dobiti ocjenu “izvrstan” a “naročito uspješan” najviše 15 posto, piše Hina. Ocjenjivanje će provoditi vodeći kadar.