Od jedan do pet: Županija uvodi ocjenjivanje svojih službenika i namještenika

Na sutrašnjoj sjednici Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije na dnevnom je redu donošenje Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještnika u upravnim tijelima županije.

Kratko rečeno bit će to ocjene od 1 do 5 kao u školi, pa tko skupi bolji rezultat na kraju godine.

Kako stoji u prijedlogu odluke U postupku ocjenjivanja službenika u upravnim tijelima Bjelovarsko-bilogorske županije ocjenjuje se:

1. Stručno znanje pokazano u obavljanju poslova, prema kriterijima: a) poznavanje i pridržavanje propisa i pravila struke, b) samostalnost u radu;

2. Učinkovitost i kvaliteta rada, prema kriterijima: a) samoinicijativnost, b) kvaliteta obavljenih poslova, c) opseg obavljenih poslova, d) poslovni odnos prema suradnicima i strankama;

3. Poštivanje službene dužnosti, prema kriterijima: a) pridržavanje radne discipline, b) pridržavanje pravila ponašanja.

Dodjeljivat će se određen broj bodova 

Za svaki od kriterija u obrascu za ocjenjivanje dodjeljuje se određeni broj bodova kako slijedi:

  • 5 bodova – ukoliko je rad i učinkovitost službenika najviše kvalitete i osigurava najbolje i jedinstveno izvršavanje službe,
  • 4 boda – ukoliko je rad i učinkovitost službenika naročito dobar i osigurava prvorazredno izvršavanje službe,
  • 3 boda – ukoliko je rad i učinkovitost službenika prosječne kvalitete osiguravajući pouzdano obavljanje službe,
  • 2 boda – ukoliko rad i učinkovitost službenika osigurava najmanju moguću mjeru prihvatljivih standarda kvalitete i preciznosti u obavljanju službe,
  • 1 bod – ukoliko je rad i učinkovitost službenika ispod minimuma standarda kvalitete te nije dovoljan da osigura pouzdano i prihvatljivo obavljanje službe.

 

Ocjena se utvrđuje zbrajanjem bodova dodijeljenih po kriterijima iz prethodnog članka tako da se za ostvarenih;

– 36 i više bodova utvrđuje ocjena “odličan”,

– od 28 do 35 bodova, utvrđuje se ocjena “vrlo dobar”,

– od 20 do 27 boda utvrđuje se ocjena “dobar”,

– od 16 do 19 bodova utvrđuje se ocjena “zadovoljava” i

– 15 bodova i manje utvrduje se ocjena “ne zadovoljava””.

Dakle raspon ocjena je od odlikaša pa do onih koji bi trebali ponoviti razred.

U Pravilniku nije navedeno tko će ocjenjivati službenike i kakve su eventualne nagrade ili kazne ako netko završi s ”kolcima” u imeniku. (dv)