Blagdani su završili, a to znači da negdje treba zbrinuti i raskićena božićna drvca. Kako se ne bi stvarao nered po javnim površinama bjelovarski Komunalac će i ove godine od odvoziti božićna drvca koja neće završiti na odlagalištu već u kompostanama. Božićna drvca na području Grada Bjelovara se posebnim vozilima odvoze od danas, ponedjeljka 7. siječnja zaključno sa petkom 11. siječnja. Iz Komunalca građane mole da božićna drvca odlože na vidljivo mjesto pored posuda i kontejnera za komunalni otpad, u dane redovitog odvoza komunalnog otpada najkasnije do 07,00 sati. Božićna drvca ne bacajte po javnim površinama već ih odlažite na za to predviđena mjesta, kako bi se zaposlenicima olakšalo njihovo skupljanje. Iste tako građani se mole da drvca ne vezuju žicom i ne odlažu u PVC vreće zbog daljnje oporabe.

Na području Grada Bjelovara se skupi veliki broj božićnih drvaca. U 2013. 1.510, u 2014. god. 1.231, u 2015. god. 1.853 , u 2016. god. 1857, u 2017. 1714, te prošle 2018. godine 1886 drvaca. (dv)

Comments

comments