Dok država daje subvencije vezane za kupnju prve nekretnine u vidu plaćanja dijela kamate na određeni rok, u Općini Hercegovac daju konkretnu bespovratnu pomoć. Prošle su godine krenuli, a ove nastavili pomagati mladim obiteljima, kojima iz proračuna subvencioniraju troškove kupnje ili uređenja nekretnine.

U 2017. godini potpisano je ukupno 7 ugovora vrijednih 95 tisuća kuna , od toga 5 za kupovinu prve nekretnine od 75 tisuća kuna i dva ugovora za uređenje nekretnine vrijedna 20 tisuća kuna.

U 2018. godini, uz dva nedavno potpisana, do danas je realizirano ukupno 6 ugovora na 36.855,50 kuna i to svi za uređenje nekretnine. Kako ima zainteresiranih, do kraja godine se očekuje i potpis nekoliko ugovora za kupnju nekretnine. Potpora se dobro vidi u kućnom proračunu jer se za kupnju nekretnine isplaćuje 15 tisuća kuna, a za adaptaciju i obnovu sedam i pol tisuća kuna. U Općini Hercegovac kažu kako od deklarativne potpore i priče o demografskoj obnovi u zadržavanju ljudi na selu nema koristi i ljudima treba dati konkretnu pomoć. Osim toga davanje ove potpore ima i širu osnovu.

– Želimo zadržati ljude u našoj Općini ali od toga koristi mogu imati i Grubišno Polje i Garešnica. Hercegovac je na pola puta između ta dva grada i u krajnjoj liniji zašto ljudi koji rade u tim gradovima ne bi doselili u Hercegovac i ovdje kupili nekretnine- napominje načelnik Boro Bašljan. (dv)

Comments

comments