Pravila se da je muškarac i zvala sudove da je postavljena bomba. Sad kaže da joj je žao