Foto: Bjelovar.live/Arhiva

Bjelovarsko-bilogorska županija raspisala je javni poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u kulturi Bjelovarsko-bilogorske županije za 2020. godinu. Time su pozvane sve udruge i ustanove s područja županije čije su djelatnosti, programi i projekti u kulturi, kulturno-umjetnički amaterizam, programi zaštite sakralnih objekata i zaštićenih kulturnih dobara i manifestacije od interesa za županiju da se javi, a dijeli se ukupno 900 tisuća kuna, što je planirana vrijednost natječaja.

Najviše 20 tisuća kuna po projektu

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1000 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 20 tisuća kuna, osim za programe zaštite sakralnih objekata i zaštićenih kulturnih dobara gdje je najveći iznos 400 tisuća kuna.
Ako vrijednost za projekt zaštićenih kulturnih dobara u jednoj godini prelazi iznos od 400 tisuća kuna, može se odobriti do 200 tisuća kuna. Prijavitelji se mogu javiti s najviše jednom prijavom. Prijavitelj projekta ima obavezu namjenskog korištenja sredstava, a Županija ima pravo izvršiti kontrolu namjenskog korištenja sredstava. Pravo podnošenja prijava imaju kulturno-umjetničke udruge, organizacije, društva, kulturne ustanove, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području županije – stoji u javnom pozivu. Više detalja o uvjetima i prijavi možete pogledati ovdje. (ika)

Comments

comments