Radionica u Bjelovaru: Kako do dijela kolača iz odobrenih 25 milijardi eura iz EU fondova

Bjelovar je danas domaćin radionice pod nazivom ”EU FONDOVI – Nove prilike 2021.-2027.” namijenjenog predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave, predstavnicima regionalnih i lokalnih razvojnih agencija, korisnicima i potencijalnim korisnicima sredstava iz EU fondova te dionicima regionalnog i lokalnog razvoja.

Riječ je o predstavljanju aktualnih mogućnosti financiranja razvojnih projekata u okviru Kohezijske politike u financijskom razdoblju 2021.-2027. te posebno novih programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK) i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. (ITP).

– Na raspolaganju je 25 milijardi eura koje Hrvatska treba iskoristiti,a novac se može tražiti za niz područja. Kulturna baštine, energetska obnova, ekologija, puno prilika za poduzetnike. Vjerujem da su projekti na razini lokalnih samouprava već spremni, a tamo gdje nisu ima dovoljno vremena za dostizanje rokova. Bjelovar sa sto milijuna eura i Bjelovarsko-bilogorska županija sa 315 milijuna eura ugovorenih u prošlom financijskom razdoblju su primjer kako treba raditi u ovom novom i vjerujem da će se dobar trend nastaviti – kazala je državna tajnica Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Zrinka Raguž u bjelovarskom hotelu Art’earia.

– Prijavljujemo se na sve natječaje i u zadnjih pet godina smo imali 126 projekata čime je Grad Bjelovar s predzadnjeg mjesta došao među top 10 gradova po povlačenju novca. Nastavljamo tako raditi i dalje. Čekamo natječaj za završno uređenje zgrada u centru nakon odrađene konstrukcijske obnove, i natječaj za VI. osnovnu školu, da navedem samo nekoliko primjera – kazao je Igor Brajdić, zamjenik bjelovarskog gradonačelnika.

Bjelovarsko-bilogorska županija tek hvata pravi korak po pitanju EU fondova i dolazeće razdoblje je iznimno bitno.

-Dobro je što ovako iz prve ruke možemo čuti sve od dostupnim fondovima i kako se prijaviti. Ići ćemo na sve razine, infrastruktura, komunalni sektor, kultura, sve što podiže kvalitetu života naših stanovnika. Ja sam župan dvije godine i ranije smo puno toga propustili i sada hvatamo vlak propuštenih prilika- rekao je župan Marko Marušić. (dv)