Fotokreativa: Bjelovar.live

Veleučilište u Bjelovaru uspješno privodi kraju projekt ”Moderno obrazovanje stručnih prvostupnika/ca mehatronike usklađeno sa zahtjevima HKO–a” koji je u cijelosti, u iznosu od 2.825.655,13 kn financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.

Partneri u projektu su Tehničko veleučilište u Zagrebu, Veleučilište u Karlovcu, Istarsko veleučilište, Sveučilište Sjever i Hrvatska gospodarska komora. Projekt je započeo 23. ožujka 2019. godine i u završnoj je fazi provedbe.

Svi planirani, očekivani rezultati projekta su realizirani i to:

Rezultati provedbe aktivnosti unapređenja programa preddiplomskog stručnog studija Mehatronika utemeljeno na standardu zanimanja i standardu cjelovite kvalifikacije:

 • izrađen standard zanimanja, upisan u Registar HKO-a,
 • izrađen standard kvalifikacije inženjera/ke mehatronike, podnesen zahtjev za upis u Registar HKO-a,
 • unaprijeđen program preddip. str. studija Mehatronika. usklađen s prethodno izrađenim SK stručnog/ne,provstupnika/ce inženjera/ke mehatronike usvojio Partnerski odbor projekta.održana jednodnevna edukacija za provedbu ankete poslodavaca s ciljem izrade SZ, sudjelovalo 10 članova stručne radne skupine,
 • provedena anketa o SZ inženjera/ke mehatronike, anketirano 18 poslodavaca i zaposlenika u 5 gradova,
 • održane dvije radionice stručne radne skupine za izradu SZ inženjera/ke mehatronike na svakoj sudjelovalo 10 članova stručne radne skupine,
 • predstavnika 5 visokih učilišta,
 • izrađena tablica ključnih poslova i kompetencija inženjera/ke mehatronike,
 • Partnerski odbor donio odluku o prihvaćanju prijedloga ključnih poslova i kompetencija inženjera/ke mehatronike.

Rezultati provedbe aktivnosti Unapređenja postupaka osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja

 • izrađene preporuke s uputama za implementaciju Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) u postojeće propise sustava osiguravanja kvalitete na pet visokih učilišta, partnera u projektu,
 • izrađen alat za povećanje transparentnosti postupaka i rezultata vrednovanja (ispita),52 zaposlenika, predstavnika nastavnog i nenastavnog osoblja s 5 visokih učilišta-partnera u projektu sudjelovalo na dvodnevnoj edukaciji pod nazivom ”Kako uspostaviti učinkovit sustav osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju u skladu sa Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG)”,
 • izrađeni alati za svrsishodniju provedbu i obradu studentske ankete (anketni upitnik, računalni programi,
 • provedeno pilot anketiranje 103 studenta s 5 visokih učilišta korištenjem izrađene metodologije, a rezultati su implementirani u konačnu verziju studentske ankete.

Rezultati provedbe aktivnosti unapređenja nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju izrađen program unapređenja nastavničkih kompetencija u obrazovanju inženjera

 • izrađen program unapređenja upravljačkih i poduzetničkih kompetencija studenata inženjerstva,
 • 47 nastavnika, zaposlenika pet visokih učilišta partnera u projektu sudjelovalo na trodnevnoj edukaciji unapređenja nastavničkih kompetencija u obrazovanju inženjera,anketirano 35 poslodavaca koji zapošljavaju prvostupnike mehatronike u pet gradova,
 •  anketirano 106 alumnija s pet visokih učilišta, u pet gradova,
 • održano 5 predavanja gostujućih predavača, mentora iz svijeta rada i gospodarstva na preddiplomskom stručnom studiju Mehatronika, sudjelovalo 245 studenata,
 • nabavljena oprema za unapređenje uvjeta izvedbe vježbovne nastave u ukupnom iznosu od 463.080,89 kn raspoređena prema iskazanim potrebama visokih učilišta

Uz realizaciju svih ciljeva i aktivnosti dodana vrijednost projekta je podizanje kapaciteta Veleučilišta za pripremu i provedbu EU projekata jer su kompletnu pripremu i provedbu proveli samostalno bez zastoja u financiranju i bilo kakvih poteškoća.

U dvije godine provedbe projekta ostvarena su brojna, korisna partnerstva, unaprijeđen studijski program Mehatronike, dodatno opremljen laboratorij za Mehatroniku i kvaliteta studija podignuta na još višu razinu.

Zanimljivo je da će program preddiplomskog stručnog studija Mehatronike razvijen u ovom projektu biti imperativ za sve koji izvode ili će izvoditi isti studij jer je standard zanimanja već upisan u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, a uskoro slijedi i verifikacija standarda kvalifikacije.

 

Comments

comments