U vlasništvu Općina se nalaze brojne nekretnine koje su zapravo mrtvi kapital jer ih treba održavati pa je puno bolje rješenje dati te mahom obiteljske kuće u najam. Time u općinski proračun dođe nešto prihoda, mještani mogu riješiti stambeno pitanje i u konaačnici i zadržava ih se na području općine.  Stoga je Općina Nova Rača raspisala natječaj za davanje u najam kuće u svom vlasništvu u naselju Dautan. Predmet natječaja je davanje u najam kuće i dvorišta u veličine 773 m², od toga je površina kuće 100 kvadrata , a sastoji se od dvije sobe, kuhinje, ostave i hodnika. Visina najamnine iznosi 4 kn/m², što za kuću ukupno iznosi 400,00 kuna mjesečno. Stambeni prostor se daje u najam na određeno vrijeme od 5 godina uz mogućnost produljenja ugovora.

Cijena je povoljna i teško se može pronaći niža, osim dakako u ”kadrovskim” stanovima po gradovima što je ipak posve druga priča. Naravno, da bi dobili kuću u najam potencijalni stanari moraju ispuniit neke uvjete. Stambeni prostor se daje u najam podnositeljima zahtjeva po kriterijima utvrđenim Odlukom o davanju u najam stanova u vlasništvu Općine Nova Rača i po redoslijedu na listi reda prvenstva. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju hrvatski državljani koji imaju najmanje pet godina prebivalište na području Općine Nova Rača i to pod slijedećim uvjetima:

da on ili članovi njegovog domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju stan ili kuću u vlasništvu na području Bjelovarsko-bilogorske županije,

da on ili članovi njegovog domaćinstva navedeni u zahtjevu ne koriste odgovarajući stan na temelju ugovora o najmu,

da on ili članovi njegovog domaćinstva navedeni u zahtjevu nisu otkupili stan po odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i isti prodali trećoj osobi,

da on ili članovi njegovog domaćinstva navedeni na zahtjevu ne koriste stan u vlasništvu Općine Nova Rača bez valjane pravne osnove.

da on ili članovi njegovog domaćinstva nemaju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Općina Nova Rača

Navedene uvjete treba zadovoljavati kumulativno i to svi članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu. Članovima obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva smatraju se: bračni drug, djeca rođena u braku ili izvan braka, posvojena djeca, pastorčad, ostali srodnici po krvi i osobe koje je podnositelj zahtjeva dužan uzdržavati po Zakonu. Članom obiteljskog domaćinstva smatra se i izvanbračni drug, a status izvanbračne zajednice dokazuje se u izvanparničnom postupku. Rok za slanje ponuda je 18. prosinac. (dv)

Comments

comments