Općina Hercegovac je ukinula svojih pet mjesnih odbora

U Hrvatskoj se godinama vodi rasprava treba li nam toliko županija, gradova, općina, a još korak ispod toga su Mjesni odbori, najniži oblik ”vlasti”. Oni ne raspolažu javnim novcem i na ovise o proračunu ali svejedno ih treba izabrati na izborima koje sada, primjerice, priprema Grad Bjelovar. To nije besplatno, a kad nema ispunjavanja savjetodavne uloge i povezivanja građana s općinskom ili gradskom upravom, što je i smisao mjesnih odbora, onda je teško naći razlog zašto uopće postoje. U Općini Hercegovac su ih stoga ove godine ukinuli.

-Zakon kaže da ih ne morate imati ali možete osnovati mjesne odbore. Mi smo odlukom Općinskog vijeća odlučili ukinuti naših pet mjesnih odbora jer nemaju uporišta u svakodnevici. Općina Hercegovac ima pet naselja koja su naslonjena jedno na drugo i sve potrebe građani rješavaju izravno u općini. O mjesnim domovima brinu udruge koje ih koriste, sve se koordinira iz općine i potrebe za mjesnim odborima nema. Kad imate selo u kojem živi stotinjak ljudi pokušajte složiti izborne liste i pronaći sedam osoba koje će biti u Vijeću mjesnog odbora. Blago rečeno interes je slab- kaže Boro Bašljan, načelnik Općine Hercegovac.Niti neke veće sredine nemaju dobrih iskustava pa je tako i Čazma pred odlukom što učiniti. Pitanje je postavljeno na sjednici Gradskog vijeća, a razlog nezadovoljstvu je neaktivnost članova Mjesnih odbora.

– Grad Čazma ima 36 naselja podijeljenih u sedam Mjesnih odbora od kojih samo dva nešto rade i održavaju sjednice, Vrtlinska koja je najaktivnija i Čazma. Ostali se nakon konstituiranja nisu ni sastali i sve se pretvara u odmjeravanje snaga između stranaka tko će dobiti više vijećnika, a poslije ništa. To nije smisao Mjesnih odbora i oni bi morali raditi bolje i više i biti ta poveznica između građana i Gradske uprave i vijećnika. Stoga neću reći da ih treba ukinuti ali svakako treba razgovarati o njihovom radu na razini Gradskog vijeća – kaže Dinko Pirak, čazmanski gradonačelnik.Iako sudjelovanje u javnom životu ne bi trebalo biti motivirano novcem, treba reći da u Mjesnim odborima nema naknada. (dv)

Comments

comments