FOTO: DEAN VITANOVIĆ

Jedan od sporednih proizvoda silne želje za boljim zbrinjavanjem smeća putem reciklaže koje forsira aktualni, po stvarima koje su mu utrpane u resor jer ima i energetiku i zaštitu okoliša i najmoćniji ministar Slaven Dobrović, je razdvajanje otpada na kućnom pragu.

Preciznije, komposteri za biootpad koji umjesto smeća ”proizvode” hranjivi kompost biljkama nužan za dobar rast. Kako je sada vrijeme kada na okućnicama i plastenicima treba planirati plodored u povrtnjacima za ovu godinu, treba osigurati i dovoljno humusa. A, nema bolje od uštede koju donosi bacanje smeća u komposter, jer ako nam već doniranje hrane i dalje nije uređeno na građanima i tvrtkama jednostavan i dostupan način, sve je bolje nego da ta hrana završi na odlagalištu. Bjelovaračni su to prepoznali pa trenutačno postoji i lista čekanja za kompostere koje dijeli bjelovarski Komunalac.  

-Do sada smo podijelili 1300 kompostera zapremine 350 litara, a za ovu godinu smo planirali podijeliti 500 komada. Hoće li ih biti ovisi o Fondu za zaštitu okoliša koji se zajedno s nama treba uključiti u sufinanciranje kako bi komposteri za građane i dalje bili besplatni–kaže Stipe Crnković iz bjelovarskog Komunalca.     

U kompostere se može odlagati sav biootpad, odnosno hrana koja se može razgraditi. Sistem funkcionira tako da se komposteri pune otpadom i najranije nakon šest mjeseci iz donjeg dijela može se izvaditi spreman kompost. Kako se komposter prazni, stalno se i nadopunjava pa nema potrebe za nekim posebnim održavanjem. Osim što se tako čuva okoliš, stvara se korisni kompost koji se može koristiti u kućanstvima za uzgoj i prihranu bilja, a smanjuje se i količina komunalnog otpada na gradskome odlagalištu. (dv)

Comments

comments

Comments are closed.