U 2022. godini vozila registrirana u Hrvatskoj prešla su gotovo 30 milijuna kilometara

U 2022. godini vozila registrirana u Republici Hrvatskoj ostvarila su 29.912 milijuna vozilo-kilometara, što je u odnosu na 2021. porast za 6.1 posto, objavio je Državni zavod za statistiku (DZS).

Obujam prometa izražen u vozilo-kilometrima važan je pokazatelj prijevoznog učinka vozila u cestovnom prometu, a ostvareni vozilo-kilometri indikator su utjecaja transportne djelatnosti na okoliš i jedan od važnih pokazatelja sigurnosti prometa.

Osobna vozila ostvarila su 78.2 posto vozilo-kilometara

Od ukupno ostvarenih vozilo-kilometara u 2022. osobna vozila ostvarila su 78.2 posto, dok su najveći udio u ostvarenim vozilo-kilometrima osobnih vozila imala dizelska osobna vozila, sa 64.7 posto.

Zbog kontinuiranog porasta broja registriranih hibridnih osobnih vozila, u ostvarenim vozilo-kilometrima u toj kategoriji vozila vidljiv je najveći porast u 2022. u odnosu na 2021.

Podaci o vozilo-kilometrima odnose se na domaća vozila na hrvatskom i stranom teritoriju

Tako u kategoriji hibridnih dizelskih osobnih vozila porast ostvarenih vozilo-kilometara iznosi 109 posto, a u kategoriji hibridnih benzinskih osobnih vozila 45 posto u odnosu na 2021. godini, piše Hina. U kategoriji električnih osobnih vozila vidljiv je porast ostvarenih vozilo-kilometara od 78.1 posto u odnosu na 2021. godinu.

Prikazani su, inače, podaci o vozilo-kilometrima koje su ostvarila domaća vozila na teritoriju Republike Hrvatske i stranom teritoriju. Podaci se, ističu iz DZS-a, temelje na administrativnim podacima dobivenima od Centra za vozila Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova te procjenama Državnog zavoda za statistiku. (ika)