Piše: Ivan Karačony

ivankaracony@gmail.com

Do srijede (7. travnja) traje javno savjetovanje za rekonstrukciju Ivanovčanske ulice i nerazvrstane ceste Staroplavnički prilaz u Novim Plavnicama.

Riječ je o standardnoj zakonskoj proceduri koja se odvija sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi kada se prije pokretanja postupka javne nabave provodi analiza tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

Načelo transparentnosti

Naručitelj radova, u ovom slučaju Grad Bjelovar, traži ili prihvaća savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za radove, naručitelj je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavio na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Sve savjete i primjedbe zainteresirani subjekti mogu slati putem Elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN) RH (Prethodno savjetovanje), a prije objave nadmetanja u EOJN RH.

Nakon provedenog savjetovanja, u Gradu će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti preko sustava EOJN (Prethodno savjetovanje). Naravno, prije objave nadmetanja u sustavu EOJN.

Stiže 37 parkirališnih mjesta

Ivanovčanska ulica već godinama čeka detaljnu rekonstrukciju. Povezuje Ulicu Andrije Hebranga od kružnog toga kod Srednjoškolskog centra s Ulicom Petra Biškupa Vene. Na ulicu se spajaju Ulica Kokinačkih žrtava, Ulica Svetog Jeronima te Graničarska ulica.

Planirana je rekonstrukcija 448 metara ulice s oborinskom odvodnjom, uređenje parkirališta s 37 parkirališnih mjesta isprekidanim zelenim pojasom s južne strane ulice i pješačkom stazom, odnosno pješačko-biciklističkom stazom sa sjeverne strane ulice.

Što se tiče Staroplavničkog prilaza, radi se o uništenom asfaltu na dvije dionice, jedna kreće od križanja Staroplavničkog prilaza i Staroplavničke ulice u dužini 845 metra, a drugoj koja kreće od zaštitnog koridora željezničke pruge i završava kod groblja u dužini od 285 metara. Planirano je proširenje kolnika i rješavanje odvodnje te izgradnja pješačko–biciklističke staze.

Comments

comments