U Velikom Trojstvu su potpisani ugovori za jedan od najvećih projekata u školstvu uopće u Hrvatskoj kojim će se dograditi tamošnja Osnovna škola i prijeći na rad u jednoj smjeni, te izgraditi dječji vrtić za pedesetak djece. Bjelovarsko-bilogorska županija i Općina Veliko Trojstvo u partnerskom odnosu koristeći sredstva Europske unije kreću u realizaciju tog projekta vrijednog gotovo 14 milijuna kuna. Ugovori su potpisani s izvođačima radova,  Bistra d.o.o. iz Đurđevca, KonimB d.o.o. iz Zagreba te Škrinjica d.o.o. iz Zagreba. Kako 7,2 milijuna bespovratnih kuna koliko je Općina maksimalno mogla povući iz EU fondova neće biti dovoljno pomogla je Županija sa 4,6 milijuna kuna iz vlastitog proračuna, dok će Općina Veliko Trojstvo dodati još dva milijuna kuna.

-Za nešto više od godinu dana ovo će biti škola s najvišim mogućim standardom i to je ono što želimo u svim krajevima naše županije- kazao je župan Damir Bajs. Iako se Hrvatska bori s iseljavanjem u Velikom Trojstvu se ima za koga graditi i vrtić i škola.

-Nemamo problema s brojem djece i sve projekcije za buduće razdoblj to govore. U ovom trenutku Općina sufinancira boravak 30 djece u bjelovarskim dječjim vrtićima tako da su potrebe velike i još će rasti- naglasio je načelnik Ivan Kovačić.

Namjena objekta biti će dvojaka, a projektom će se rekonstruirati i dograditi Osnovna škola sa dodatnim učionicama i pomoćnim prostorijama, te izgraditi dječji vrtić sa jaslicama (dvije vrtićke grupe po 20 djece starije od 3 godine i jednu jasličku grupu za 12 djece, dakle ukupno 52 djece.Rekonstrukcijom će doći do rušenja stražnjeg prizemnog dijela škole u kojemu se nalaze radionice i spremišta, a izvesti će se novi otvori , pregradni zidovi i ojačati će se postojeća konstrukcija, a rekonstruirati će se 191,25 m2 građevinske bruto površine. Dogradnja se izvodi sa sjeverne i zapadne strane postojećeg objekta sve do postojeće sportske dvorane koja se spaja hodnikom do škole. Dograditi će se 1.528,49 m2 građevinske bruto površine. Projektom će osnovna škola dobiti 5 učionica, 2 kabineta, nove WC-e, WC za invalide i podiznu platformu za invalide, polivalentnu dvoranu i prostorije za domara i spremište, ukupno rekonstuiranog i dograđenog prostora 849,34 m2. Na dječji vrtić odnosi se 767,51 m2 a sastoji se od dnevnih boravaka za vrtić i jaslice, garderoba, kancelarija, sanitarnih prostorija i izolacija, spremišta, praona i kuhinje.(dv)

Comments

comments