Gradska uprava Grada Bjelovara

Grad Bjelovar objavio je dva natječaja koja se tiču udruga s područja Grada Bjelovara. Konkretno, jedan se tiče financiranja jednogodišnjih programa i projekata udruga, a drugi dodjele jednokratnih potpora udrugama u 2019. godini.

Za financiranje jednogodišnjih programa Grad je pripremio ukupno 610 tisuća kuna; za socijalno–zdravstvene potrebe 280 tisuća kuna, za javne potrebe u kulturi i 70, za javne potrebe u školstvu 60 tisuća kuna, a za projekte koji se tiču branitelja Domovinskog rata i sudionika Drugog svjetskog rata i njihovih obitelji 200 tisuća kuna.

Natječaj završava 9. veljače, a detalje možete pronaći na linku;

Prilozi uz Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga Grada Bjelovara za 2019. godinu

Što se tiče jednogodišnjih potpora, za programe, donacije i sponzorstva te podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga, Grad Bjelovar je predvidio 300 tisuća kuna. Taj natječaj bit će otvoren sve do iskorištenja planiranih sredstava, a više informacija možete pronaći na linku;

Prilozi uz Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz Proračuna Grada Bjelovara za 2019. godinu

Comments

comments