Foto: Ivan Karačony/BJLive

Grad Bjelovar raspisao je javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju nekretnine u svom vlasništvu čija je vrijednost procijenjena na 84.700,00 kuna.

U naravi se radi o zemljištu za sport i rekreaciju koje se nalazi u Podravskoj ulici, a čija površina iznosi 1146 četvorna metra.

Nekretninom se raspolaže u stanju ”viđeno–kupljeno”, a pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojima Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu o stjecanju nekretnina te pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.

Jamčevina se uplaćuje u visini od 10 posto od početne kupoprodajne cijene, a nakon odabira ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu.

Natjecati se mogu sve pravne i fizičke osobe navedene pod točkom B) dostavom zapečaćenih pisanih prijava na adresu: Grad Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, s napomenom ”ne otvaraj – Javni poziv za prodaju nekretnina k.č.br. 1509/7, k.o. Bjelovar-Novi”.

Rok za podnošenje ponuda je 3. prosinca do 15 sati, a više informacija o natječaju možete pogledati u nastavku. (ika)

Screenshot: Grad Bjelovar

Comments

comments