Povodom aktualne epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom, a prema preporukama javnozdravstvenih tijela, HEP – Operator distribucijskog sustava je organizaciju rada prilagodio novonastalim okolnostima. Kako bi se izbjegao ulazak djelatnika u zatvorene prostore (kuće i stanove) radi očitavanja brojila i minimizirao rizik od osobnog fizičkog kontakta, HEP ODS poziva korisnike da očitaju stanje brojila i dostave ga na jedan od sljedećih načina:

-aplikacija Moja mreža (na web stranici HEP ODS-a),

-govorni automat 0800 0555 (0-24),

-info telefon 0800 300 406 (0-24),

-Telefon nadležnog distribucijskog područja 043/ 273 035 ili 043/ 273 092(ponedjeljak – petak, 07:00 -15:00 h),

-e-mail info.dpbjelovar@hep.hr,

Stanje brojila potrebno je dostaviti zaključno do 01.05.2020. godine. U slučaju nemogućnosti dostave očitanja stanja brojila, operator sustava će procijeniti potrošnju.

Popis naselja na koja se odnosi ova obavijest;

Bedenička, Lasovac Brdo, Ribnjačka, Stara Rača, Nova Rača, Kozarevac Račanski, Tociljevac, Sasovac, Sibenik, Ceremušina, Topolovica, Mali Grđevac, Lasovac Pupelica, Zrinska, Bačkovica, Čađavac, Nova Pisanica, Polum, Tomaš, Gornji Tomaš, Prespa, Mala Ciglena, Kokinac, Patkovac, Ciglena, Dautan, Nevinac, Međurača, Galovac, Obrovnica Predavac, Žabjak, Rovišće, Tuk, Gornje Rovišće, Kakinac, Kraljevac, Kovačevac, Novi Skucani, Stari Skucani, Starčevljani, Stanići, Šiptari, Prekobrdo, Kobasičari, Predavac, Podgorci, Lipovčani, Domankuš, Visovi, Reškovci, Pavlin Kloštar, Prnjavor, Zrinski Topolovac.

Važno: Ova obavijest odnosi se isključivo na stanovnike navedenih naselja i ulica

Comments

comments