Predstavnici Veleučilišta u Karlovcu danas (ponedjeljak) posjetili su Veleučilište u Bjelovaru kako bi preuzeli vrijednu opremu namijenjenu modernizaciji laboratorija koji se koristi za potrebe izvođenja preddiplomskog stručnog studija Mehatronika.

Oprema nabavljena u projektu ”Moderno obrazovanje stručnih prvostupnika/ca mehatronike usklađeno sa zahtjevima HKO-a” koju je preuzelo Veleučilište u Karlovcu uključuje sučelje s virtualnim instrumentima, tri didaktička seta (poluvodički elementi, tranzistori s efektom polja (FET), sekvencijalni sklopovi i set spojnih vezica, šantova i kratkospojnika.

Projekt vrijedan 2,8 milijuna kuna

Projekt je ukupno vrijedan 2.825.655,13 kune, a oprema koja se nabavlja iz projekta 458.954,54 kuna.

Posjet dekanice Veleučilišta u Karlovcu dr.sc. Nine Popović, Ivana Štedula, prodekana za nastavu, Marka Ožure, prodekana za poslovanje i suradnju s gospodarstvom i Ana Marije Kirin, nastavnice i suradnice na projektu bio je prilika za razgovor o mogućnostima širenja i nastavka suradnje i nakon završetka projekta.

Dekanice doc. dr. sc. Zrinka Puharić i dr.sc. Nina Popović potpisale su danas sporazum o suradnji između dvije ustanove koji uključuje buduća zajednička sudjelovanja na projektima, razmjenu literature, suradnju nastavnika i

druge aktivnosti. Još jedna dodana vrijednost projekta je uspostavljena suradnja koja se nastavlja i nakon završetka projekta.

Comments

comments