VIDEO – Šume u rukama žena! Projekt koji podržava žene u šumarskom sektoru

Znate li da se ideja za obilježavanjem Međunarodnog dana žena prvi put pojavila početkom 20. stoljeća u doba brze industrijalizacije i gospodarskoga rasta uslijed kojega je dolazilo do prosvjeda potaknutih lošim radnim uvjetima?

Žene zaposlene u tekstilnoj industriji javno su prosvjedovale 8. ožujka 1857. godine u New Yorku zbog loših radnih uvjeta i niskih plaća. 

Od tada pa sve do danas žene se zalažu za bolji položaj u društvu i ravnopravnost s muškim kolegama. 

Kakav je položaj žena u takozvanim muškim zanimanjima istražili smo na primjeru šumarske struke. Što smo sve doznali otkrijte u videu koji smo vam pripremili u suradnji s Hrvatskim šumama. (ak)

https://youtu.be/qO90zxcgN6I

VIDEO – Hrvatsko šumarsko društvo i ”Šumarski list” među najstarijima u Europi i svijetu — Bjelovar.live

VIDEO: Karla Kudoić je najmlađa revirnica u Upravi šuma Bjelovar — Bjelovar.live

Inače, projekt Fem4Forest ”Šume u rukama žena” započeo je u srpnju 2020. godine i uključuje 14 partnera iz 10 zemalja (Slovenije, Hrvatske, Austrije, Njemačke, Bosne i Hercegovine, Srbije, Rumunjske, Češke, Bugarske, Ukrajine). Projekt je financiran u okviru Programa transnacionalne suradnje Interreg Dunav, vodeći partner je Slovenski šumarski institut, a voditeljica projekta je dr. Nike Krajnc. Uz Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika partner je i Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije.

Unutar projekta Fem4Forest istaknut će se različite uloge žena u šumarstvu i šire, u šumskim lancima opskrbe. Istražit će se različite mogućnosti za aktivnije sudjelovanje žena u upravljanju šumama, kao i na tržištu rada i na različitim razinama odlučivanja. Kroz niz pilot projekata u podunavskoj regiji želi se identificirati različite mogućnosti za aktivniju ulogu žena putem prijenosa ideja i primjera dobre prakse.

Glavni cilj Fem4Forest-a je ojačati šumski sektor na lokalnoj, regionalnoj i međuregionalnoj razini kroz povećanu uključenost i sposobnost žena aktera podržavajući njihovu ravnopravnu prisutnost i kompetencije na tržištu u Podunavlju. Projekt nudi novi i inovativan pristup obrazovanju i mentorstvu koji će omogućiti aktivniju ulogu žena u šumarskom sektoru.

Na temelju komparativne studije i odabira primjera dobre prakse, predstavit će se različite mogućnosti zapošljavanja žena u šumarstvu u zemljama sudionicama. Planirane aktivnosti su usmjerene na potražnju i usmjerene su na tri najvažnije komponente: socijalnu uključenost, rodnu ravnopravnost i ekonomsku neovisnost. Kroz multiaktorski pristup, Fem4Forest ima istinsku i snažnu uključenost ciljnih skupina koje će se baviti različitim aktivnostima kako bi izrazile svoje potrebe i stvorile primjere dobre prakse. Dakle, razvit će se Fem4Forest model za integraciju žena (akcijski plan temeljen na potražnji, kampanja podizanja svijesti, mentorski rad i program obuke). Baveći se problemom mladih i dugotrajno nezaposlenih žena u ruralnim područjima, također će se dugoročno pridonijeti visokoj razini zaposlenosti u dunavskoj regiji. (ap)