Ministarstvo zdravstva krajem prošle godine u dva navrata Bjelovarsko-bilogorskoj županiji doznačilo je sredstva u ukupnom iznosu od 3,9 milijuna kuna. Prvotno je Županiji doznačeno 2,5 milijuna kuna, a u drugoj tranši 1,4 milijuna kuna. Dodijeljena sredstva Bjelovarsko-bilogorska županija prebacila je Općoj bolnici Bjelovar koja ih je utrošila na dospjele obveze, točnije pokrivanje dugovanja za lijekove i potrošni medicinski materijal. Time se dodatno olakšalo poslovanje bjelovarske Opće bolnice i smanjila njena dugovanja i samim time, uz dosadašnje racionalno poslovanje, bolnica se svrstala na dno ljestvice hrvatskih bolnica po nepodmirenim obvezama.

Stabilno poslovanje je ključno jer tijekom 2019. godine bjelovarsku Opću bolnicu čeka početak goleme investicije od 160 milijuna kuna, odnosno izgradnja nove bolničke zgrade. Lokacijska dozvola je ishođena, očekuje se izdavanje građevinske dozvole i potom je ostalo raspisati javnu nabavu. Financijska konstrukcija je zatvorena i više nema zapreka za konačnu realizaciju ovog strateškog projekta Bjelovarsko-bilogorske županije. (dv)

Comments

comments