Za upis djece u školu više ne treba obilaziti šaltere, sada je to moguće i online

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva završio je projekte Informatizaciju procesa i uspostave cjelovite e-usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove i Uspostavu platforme s e-uslugama za e/m-Potpis i e/m-Pečat, priopćili su danas.

– Korištenjem usluge e-Upisi na portalu e-Građani klikom miša roditelji upisuju dijete u željenu odgojno-obrazovnu ustanovu, a digitalno potpisivanje čini još jedan korak u digitalnoj transformaciji Hrvatske – izjavio je državni tajnik Bernard Gršić.

Upisi bez odlaska na šalter

Za prijavu djeteta u vrtić, školu i đački dom kao i za prijave u programe obrazovanja odraslih, te za prijave na visokoškolske ustanove – više neće biti potrebno donositi bilo kakve potvrde, nego će sustav sve podatke sam izvlačiti iz odgovarajućih registara nadležnih državnih tijela, koja su dosad građanima te potvrde izdavali na svojim šalterima, objasnio je Gršić.

Rezultat je to projekta ”Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove” kojeg je Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva uspješno završio u ožujku.

Nakon prijave preko portala e-Građani i odabira usluge e-Upisi, lako se pretraže sve ustanove koje provode upise.

Tim projektom digitalizirao se proces upisa u cjelokupnu vertikalu odgojnih i obrazovnih ustanova.

Njegovom provedbom i korištenjem u cijelosti digitalnog procesa upisa, bit će  olakšan rad povjerenstava za upis u 2200 ustanova, te smanjeno administrativno opterećenje za 155.200 učenika, odnosno, za oko 248.000 roditelja/staratelja na godišnjoj razini, piše Hina.

Završen i projekt ”Uspostave platforme s elektroničkim uslugama za e/m-Potpis i e/m-Pečat”

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva u ožujku je uspješno završio i projekt ”Uspostave platforme s elektroničkim uslugama za e/m-Potpis i e/m-Pečat”, koji omogućuje učinkovitiju komunikaciju unutar sustava državne i javne vlasti, ali i lakšu primjenu elektroničkog potpisa.

Sada je građanima, poslovnim subjektima, te tijelima javne vlasti omogućeno elektroničko potpisivanje i pečatiranje različitih podnesaka i zahtjeva, dok je državnim tijelima uz to, omogućen i lakši razvoj usluga koje traže primjenu elektroničkog potpisa i pečata.

Građani putem svojih elektroničkih osobnih iskaznica ili drugih kvalificiranih certifikata iz EU, mogu potpisivati dokumente na elektroničkim javnim uslugama, a poslovni subjekti i pečatirati takve dokumente.

Tijelo javne uprave, svoje izlazne e-dokumente izdaje stavljajući na njih elektronički pečat tijela i prema potrebi elektronički potpis ovlaštenog službenika ili čelnika tijela.

Projekti plaćeni iz EU fondova

U sklopu projekta je uspostavljen i alat za provjeru valjanosti elektroničkog potpisa i pečata.

– Korištenje digitalnih tehnologija klasičnu je korespondenciju učinilo bržom, učinkovitijom i  jeftinijom. U veljači je na platformu spojeno preko 800 informacijskih sustava javnopravnih tijela – uz tijela državne uprave tu su i županije, gradovi, općine, komunalna poduzeća, dječji vrtići, osnovne škole – ističe u priopćenju Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva.

Oba projekta financirana su iz Europskog socijalnog fonda.