Foto: Michael Longmire/ Unsplash. Ilustracija za Bjelovar.live

Piše: Ivan Karačony

U Hrvatskoj je 2019. godine porasla potrošnja lijekova te je iznosila 7,65 milijardi kuna, što je za 16 posto više u odnosu na godinu ranije.
Vidljivo je to iz godišnjeg izvješća Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) koja, između ostalog, prati potrošnju lijekova svrstanih u 14 skupina Anatomsko-terapijsko-kemijskog (ATK) sustava klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) prema ATK i međunarodnom nezaštićenom nazivu (INN).
Iz izvješća se može zaključiti kako se u Hrvatskoj najviše koriste lijekovi za kardiovaskularne bolesti, probavni sustav, dok su na trećem mjestu lijekovi za živčani sustav.

Najviše nas muče živci i kardiovaskularne bolesti

Podaci ukazuju kako je potrošnja lijekova na području Bjelovarsko-bilogorske županije u svega četiri godine porasla za nevjerojatnih 20 milijuna kuna! Naime, zaključno s 2016. godinom potrošnja je iznosila 104 milijuna kuna, a nakon što je podvučena crta pod 2019. godinu cifra se popela na vrtoglavih 124 milijuna kuna.
Najviše novca, 25,5 milijuna kuna, utrošeno je na lijekove koji djeluju na kardiovaskularni sustav, što je gotovo za 6.000.000,00 milijuna kuna više u odnosu na 2016. godinu (19,9 milijuna kuna).
Drastično povećanje vidljivo je i kod potrošnje lijekova koji djeluju na živčani sustav. Lanij je na njih utrošeno 23,9 milijuna kuna, a četiri godine ranije 17,5 milijuna kuna. Povećanje je vidljivo i na potrošnji lijekova koji djeluju na respiratorni sustav…

Dnevne doze

Inače, osnova za izradu Izvješća je popis lijekova koji imaju odobrenje za stavljanje lijeka u promet u RH te popis lijekova koji su se nalazili u prometu u RH, a koji nemaju odobrenje za stavljanje lijeka u promet, već su se nalazili u prometu temeljem članka 129. Zakona o lijekovima (tzv. postupak “interventnog”, odnosno izvanrednog unosa ili uvoza).
Iz podataka o broju izdanih originalnih pakiranja lijeka u ljekarnama, bolničkim ljekarnama, specijaliziranim prodavaonicama za promet lijekovima na malo i veleprodajama izračunate su definirane dnevne doze na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan), a potrošnja je za svaki lijek iskazana i financijski, ukupnim iznosom u kunama. Tako je, primjerice, iz tablice vidljivo kako smo u prosjeku na 1000 stanovnika dnevno trošili 235 doza lijekova koji djeluju na živčani sustav.

Podatke dostavilo 99 posto svih koji rade s lijekovima

U Izvješću su obrađeni svi podaci koje su, sukladno obvezi u Pravilniku o vrsti podataka i načinu izrade izvješća o potrošnji lijekova, HALMED-u dostavile pravne i fizičke osobe koje obavljaju promet na malo lijekovima. HALMED-u je podatke dostavilo 99 posto svih pravnih i fizičkih osoba koje se bave prometom lijekova na malo na području RH. Budući da prikupljeni podaci predstavljaju 99 posto svih mogućih, metodom ekstrapolacije uvećani su za jedan posto, čime je dobivena pretpostavljena sveukupna vrijednost potrošnje lijekova u RH za 2019. godinu. Prikazani ekstrapolirani rezultati dobiveni od svih subjekata predstavljaju vjerodostojan rezultat.

Comments

comments