Završen šest milijuna eura vrijedan Eu projekt izgradnje sortirnice otpada u Bjelovaru

Promo

Grad Bjelovar proveo je projekt ”Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada Grada Bjelovara” KK.06.3.1.12.0007 vrijedan nešto manje od 6 milijuna eura kojim će se povećati količina odvojeno sakupljenog komunalnog otpada, a samim time i smanjiti količina komunalnog otpada koja se odlaže na odlagalištu ”Doline”.

Projekt ”Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada Grada Bjelovara”, KK.06.3.1.12.0007 proveo se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagalištima, financiranog sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda.

Ukupna vrijednost projekta je 5.993.399,83 EUR od čega EU sufinanciranje projekta iznosi 4.886.880,85 EUR – 85%, a ostatak od 15% je financiran sredstvima Grada Bjelovara.

Sortirnica je moderno, učinkovito, racionalno, funkcionalno i sustavno postrojenje za rješavanje otpada koji će u budućnosti postati industrijska sirovina u cirkularnom gospodarstvu. Ulaznog je kapaciteta 10 t/h odvojeno prikupljenog komunalnog otpada na kućnom pragu. Prikupljeni otpad se automatskim radom odvaja po kvalitetama i frakcijama uporabnih vrijednosti. Na kraju izlazi čista balirana sirovina papira, plastike, tekstila, željeza i svih ostalih vrsta otpada. Kao takva je spremna za utovar i plasiranje na burzi otpada. Provedbom projekta doprinosi se povećanju stope oporabe komunalnog otpada i smanjenju odlaganja komunalnog otpada na odlagalištu kroz osiguranje razvrstavanja odvojenog prikupljanja komunalnog otpada na cijelom području obuhvata projekta. Izgradnjom sortirnice osiguralo se funkcioniranje kružnog sustava gospodarenja otpadom.

Nositelj projekta je Grad Bjelovar, a sudionici u projektu su Grad Daruvar, Općina Dežanovac, Općina Đulovac, Općina Kapela, Općina Končanica, Općina Nova Rača, Općina Rovišće, Općina Severin, Općina Sirač, Općina Šandrovac, Općina Velika Pisanica, Općina Veliko Trojstvo i Općina Zrinski Topolovac. Postrojenje se nalazi pokraj reciklažnog dvorišta i odlagališta otpada ”Doline” u Prespi, u neposrednoj blizini državne ceste Bjelovar-Daruvar. Područje obuhvata projekta obuhvaća veći dio Bjelovarsko-bilogorske županije.

Sadržaj članka je isključiva odgovornost Grada Bjelovara.

Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda.

Više informacija o EU fondovima na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr