Foto:Ilustracija

Lokalni izbori su na rasporedu za nešto više od mjesec dana i konstantno raste broj onih koji žele biri načelnici, gradonačelnici i župani, a tu su i liste za općinska i gradska vijeća te županijsku skupštinu. No, svi koji se žele uključiti u političku utakmicu da bi uopće psotali kandidati moraju prikupiti dovoljan broj potpisa kako bi se mogli kandidirati. Broj potrebnih potpisa ovisi o veličini pojedine općine ili grada i za primjer smo uzeli Grad Bjelovar. Tko želi biti gradonačelnik bez obzira predlagala ga politička stranka ili grupa birača mora skupiti 900 potpisa. To je već ozbiljna brojka koja će eliminirati dio potencijalnih kandidata i izazvati probleme onima koji nemaju infrastrukturu na terenu. Kandidati za župana Bjelovarsko-bilogorske županije moraju prikupiti još više, ukupno 1500 potpisa.

Kod općinskih i gradskih vijeća te županijske skupštine u prednosti su političke stranke jer ne moraju skupljati potpise za svoje liste ali nezavisne liste odnosno one koje predlažu grupa birača moraju skupiti potpise ako žele istaknuti svoju kandidaturu. Tu su brojke nešto niže nego za načelnike ili gradonačelnike, a koliko ih treba prikupiti pogledajte u tablicama koje se mogu pronaći na stranicama Državnog izbornog povjerenstva. (dv)

Za pravovaljanost stranačkih kandidatura te kandidatura prijedloga grupe birača za izbor općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihove zamjenike potrebno je prikupiti najmanje:

 • 35 potpisa birača u jedinicama do 350 stanovnika,
 • 50 potpisa birača u jedinicama s više od 350 do 500 stanovnika,
 • 80 potpisa birača u jedinicama s više od 500 do 1.000 stanovnika,
 • 100 potpisa birača u jedinicama s više od 1.000 do 2.500 stanovnika,
 • 150 potpisa birača u jedinicama s više od 2.500 do 5.000 stanovnika,
 • 250 potpisa birača u jedinicama s više od 5.000 do 10.000 stanovnika,
 • 450 potpisa birača u jedinicama s više od 10.000 do 20.000 stanovnika,
 • 600 potpisa birača u jedinicama s više od 20.000 do 35.000 stanovnika,
 • 900 potpisa birača u jedinicama s više od 35.000 do 60.000 stanovnika,
 • 1.200 potpisa birača u jedinicama s više od 60.000 do 100.000 stanovnika,
 • 1.500 potpisa birača u jedinicama s više od 100.000 do 200.000 stanovnika,
 • 2.500 potpisa birača u jedinicama s više od 200.000 do 300.000 stanovnika,
 • 3.200 potpisa birača u jedinicama s više od 300.000 do 500.000 stanovnika,
 • 5.000 potpisa birača u jedinicama s više od 500.000 stanovnika.

Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu grupe birača za izbor članova predstavničkih tijela jedinica, za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste dužni su prikupiti najmanje:

 • 25 potpisa birača u jedinicama do 350 stanovnika,
 • 35 potpisa birača u jedinicama s više od 350 do 500 stanovnika,
 • 50 potpisa birača u jedinicama s više od 500 do 1.000 stanovnika,
 • 70 potpisa birača u jedinicama s više od 1.000 do 2.500 stanovnika,
 • 110 potpisa birača u jedinicama s više od 2.500 do 5.000 stanovnika,
 • 180 potpisa birača u jedinicama s više od 5.000 do 10.000 stanovnika,
 • 250 potpisa birača u jedinicama s više od 10.000 do 20.000 stanovnika,
 • 400 potpisa birača u jedinicama s više od 20.000 do 35.000 stanovnika,
 • 600 potpisa birača u jedinicama s više od 35.000 do 60.000 stanovnika,
 • 800 potpisa birača u jedinicama s više od 60.000 do 100.000 stanovnika,
 • 1.000 potpisa birača u jedinicama s više od 100.000 do 200.000 stanovnika,
 • 1.400 potpisa birača u jedinicama s više od 200.000 do 300.000 stanovnika,
 • 1.800 potpisa birača u jedinicama s više od 300.000 do 500.000 stanovnika,
 • 2.500 potpisa birača u jedinicama s više od 500.000 stanovnika.

Comments

comments