Marija Jungić, zamjenica Bjelovarsko - bilogorskog župana

Nakon provedenih promjena naziva i djelokruga rada Upravnih odjela Bjelovarsko-bilogorska županije ostalo je visjeti u zraku pitanje je li na pomolu osnivanje muzeja ili kazališta čiji bi vlasnik bila Županija. Naime, u opsežnom popisu poslova novog Upravnog odjela za društvene djelatnosti i obrazovanje između ostalog stoji da obavlja poslove:

-osnivanja kazališta i kazališnih družina kao javne ustanove kojem je osnivač Županija,oko imenovanja i razrješenja ravnatelja javnog kazališta i javne kazališne družine,

– izrade i pripreme dokumentacije za osnivanje javnog muzeja kojem je osnivač Županija, kao i za ukidanje istoga te pripremne poslove za imenovanje i razrješenje ravnatelja javnog muzeja,

Sve odluke oko djelokruga rada novih odjela je izradila i koordinirala Marija Jungić zamjenica župana, pa smo ju pitali hoće li se doista osnovati neki županijski muzej.

-Nema planova za osnivanje muzeja ili kazališta i osobno držim da županije ne bi ni trebale biti osnivači takvih ustanova. No, kad smo izrađivali odluke o djelokrugu rada htjeli smo pokriti sve što bi u određenom trenutku odjeli mogli odraditi i što detaljnije opisati te opcije. Moram reći da to do sada nije bilo tako posloženo, ovlasti odjela su bile dosta uopćene, a to onda u praksi može stvoriti poteškoće. Drugim riječima, želimo biti pripravni na sve moguće situacije – kaže Marija Jungić, zamjenica župana. (dv)

Comments

comments