Županija po prvi put provela zaseban Javni poziv za financiranje udruga osoba s invaliditetom 

Bjelovarsko-bilogorska županija je ove godine po prvi put objavila zaseban Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga osoba s invaliditetom koje djeluju na području županije. Nakon provedenog Javnog poziva na koji se prijavilo 15 udruga župan Marko Marušić potpisao je ugovore o dodjeli sredstava s predstavnicima tih udruga i tom prilikom pojasnio svrhu i detalje Javnog poziva.

– Ovo je prvi put da imamo ovako izdvojen Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga osoba s invaliditetom. Poziv je proveden u okviru aktivnosti ”Unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom”, a sve u cilju poboljšanja uvjeta života i rada osoba s invaliditetom – kazao je župan Marušić te pojasnio za koje su se sve programe, namjene i aktivnosti udruge mogle prijaviti.

Osigurana sredstva mogu se koristiti za organiziranje i unapređenje izvaninstitucionalnih oblika skrbi za osiguravanje potpune uključenosti djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u lokalnu/društvenu zajednicu, za osiguranje mobilnosti djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, za unaprjeđivanje zdravlja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, za promicanje i osiguranje zaštite prava, zaštitu od nasilja i diskriminacije te podizanje razine svijesti o pravima osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju te za poticanje i omogućavanje sudjelovanja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u javnom životu, kulturi i sportu.

– Javni poziv je bio raspisan od 29. ožujka i trajao je do 30. travnja. U proračunu smo za ove namjene planirali ukupno 30 tisuća eura, a kroz 15 ugovora koje danas potpisujemo bit će dodijeljeno ukupno 29.998 eura – pojasnio je župan dodajući da je želja bila da se ovim sredstvima pomogne rad udruga.

-Mi ćemo nastojati da ovaj Javni poziv ponovimo i iduće godine i to s još većim sredstvima koja će biti osigurana u idućem županijskom proračunu – zaključio je župan Marušić.

U ime udruga korisnika sredstava na dodijeljenim potporama zahvalili su Damir Bokun, predsjednik Udruge slijepih Daruvar i predsjednik Udruge osoba s invaliditetom Daruvar, te Marina Balenović, tajnica Udruge osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije. Oboje su naglasili da će dobivena sredstva u mnogome olakšati rad udruga te su posebno pohvalili praksu koju je u svom mandatu uveo župan Marušić, a to je da se Javni poziv raspisuje i sredstva dodjeljuju u prvoj polovini godine jer to u mnogome pomaže i olakšava funkcioniranje udruga i provedbu planiranih aktivnosti. (BJLive)