Bjelovarsko-bilogorska županija ove godine osigurala je u svojoj povijesti do sada najveću financijsku potporu za rad udruga, točnije 1,6 milijuna kuna. Sukladno s tim bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs potpisao je ugovore o financiranju udruga s područja grada Daruvara, točnije s predstavnicima 8 udruga vrijedne 100.600,00 kuna.

Na taj način Bjelovarsko-bilogorska županija pomože svojim udrugama da provode svoje vrijedne programe i obogaćuju kulturni život grada Daruvara i Bjelovarsko-bilogorske županije. Uz njihove programe i projekte veže se velik broj osoba koje aktivno sudjeluju u radu svojih udruga s jedne strane, a s druge strane pruža se mogućnost našim građanima da imaju niz kulturnih manifestacija čime se obogaćuju kulturnu scenu našega kraja. 

– Bjelovarsko-bilogorska županija  je u 2018.godini stavila u proračun rekordne iznose za potpore ne samo za naše udruge, nego i za druge korisnike proračuna.  Naglasit ću da udruge koje rade na području županije, kao i udruge s područja Daruvara su udruge koje omogućuju da ljudi ovoga kraja na taj način ostvaruju ono što je društveno korisno, a to je okupljanje ljudi, zajednički rad, volonterska aktivnost i to uvijek treba podržati – rekao je župan Damir Bajs.

A programi koje daruvarske udruge provode su raznoliki, a vežu se uz kulturni amaterizam, izdavačku djelatnost te manifestacije

R.BR.

NAZIV UDRUGE/USTANOVE

NAZIV PROJEKTA

1.

Češka beseda Daruvarski Brestovac

“Smotra puhačkih orkestara”

2.

Pučko otvoreno učilište Daruvar

“MASKA 2018.-Mali sajam kazališta”

3.

Ogranak Matice hrvatske u Daruvaru

“Monografija Daruvar u slici i riječi 2. dio”

4.

NIU „Jednota“ Daruvar

“II. faza digitalizacije izdanja NIU Jednota“

5.

Savez Čeha u RH

Žetvene svečanosti – “Dožínky 2018.”

6.

Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar

“Dječja knjižnica na otvorenom”

7.

Češka beseda Daruvar

“Dani češke kulture”

8.

Češka beseda Gornji Daruvar

“Smotra muzičkih grupa čeških beseda BBŽ”

Umirovljeničke udruge s područja grada Daruvara i okolnih općina ostvarile su 62,5 tisuća kuna potpora uz županijskog proračuna. Riječ je o Matici umirovljenika Daruvar i Maticama umirovljenika iz Sirača i Končanice te Udruzi umirovljenika iz Dežanovca.

Comments

comments