Akcija ”Sigurnost žena je odgovornost države” održava se u Bjelovaru u ponedjeljak u 16 sati

Piše: Ivan Karačony (ivankaracony@gmail.com)

Ženske organizacije i inicijative podržavaju akciju ”Stani” i pozivaju žene da 21. kolovoza u 16 sati stanu na 15 minuta i iskažu solidarnost sa svim ženama Bosne i Hercegovine te svim ženama koje trpe nasilje.

Ujedno 21. kolovoza organiziraju javnu akciju ”Sigurnost žena je odgovornost države” u 14 gradova u Hrvatskoj.

Ovom akcijom žene ispraćaju brutalno ubijenu Nizamu Hećimović. Njeno ubojstvo pokazalo je još jednom nefunkcioniranje sustava zaštite žena od nasilja. Izražavamo solidarnost sa ženama u Bosni i Hercegovini koje istovremeno kad i mi traže veću djelotvornost u zaštiti od nasilja.

Nasilje nad ženama nije elementarna nepogoda. Ono je najpredvidiviji zločin upravo zbog dugotrajnosti nasilja od strane bliskog počinitelja i zakazivanja sustava zaštite koje prethodi ubojstvu. 

Nasilje nad ženama je uglavnom u sferi prekršaja 

Problem nasilja nad ženama je univerzalan problem. Razlog eskalacije broja ubojstava žena je u nedostatku strateškog pristupa ovoj temi i nepostojanja učinkovitih i sustavnih mjera prevencije nasilja.

Naime, 1.listopada ove godine bit će 5. godina od stupanja na snagu Istanbulske konvencije, a država nije ništa poduzela kako bi se osigurala njena dosljedna primjena.

Zakon o zaštiti od obiteljskog nasilja osim što ne obuhvaća sve oblike rodno uvjetovanog nasilja, nanio je ženama strašnu štetu tretirajući nasilje nad ženama kao prekršaj, izjednačavajući ga s vožnjom bez karte u tramvaju.

Simboličkim javnim akcijama žene traže od Hrvatske države da preuzme odgovornost i poduzme konkretne korake za zaštitu žena od nasilja. Postoje uspješni modeli suzbijanja femicida!

Ines Ban: Moramo reagirati ako želimo zdravo društvo

– Budući da nije bilo Bjelovara na niže popisu prijavili smo se jer nam nije strano biti protiv nasilja svih oblika i smatramo da bi svi morali sudjelovati u akciji u ponedjeljak, stati i biti solidarni sa svim žrtvama nasilja. Posebno jer smo svjedoci prilično ružnih scena nasilja nad ženama u našoj okolini, a koje za rezultat nemaju adekvatne kazne ni zakonske ni osude društva. Moramo reagirati i tražiti promjene zakona i one u društvu ako želimo zdravo društvo. Pridružite nam se u ponedjeljak u 16 sati kod gradskog paviljona – kazala je Ines Ban, predsjednica Kul Pong kluba koji je u Bjelovaru organizator ove akcije.

Što se traži?

  1. da Vlada hitno osnuje radnu skupinu koja će raditi na donošenju zakonskih rješenja za reguliranje femicida,
  2. definiranje femicida kao zasebnog kaznenog djela u Kaznenom zakonu,
  3. donošenje zakona koji će regulirati sve oblike nasilja nad ženama i staviti sankcioniranje nasilja nad ženama isključivo u kaznenu sferu,
  4. donošenje Nacionalne strategije koja uključuje sve oblike nasilja nad ženama, u skladu s Istambulskom Konvencijom te s predviđenim sredstvima za provedbu u državnom proračunu.

Mjesta i vremena održavanja akcije

Zagreb: Ulica grada Vukovara 49, ispred Ministarstva pravosuđa i uprave, 11:00 sati kontakt: Ženska mreža Hrvatske 098/238308

Split: Narodni trg (Pjaca), 16:00 sati, kontakt udruga Domine i Centar za građansku hrabrost: 098/1640682

Rijeka: kod Gradske ure na Korzu, 16:00 sati, kontakt: udruga Pariter: 092/391-5959, 095/351-7577

Osijek: Trg slobode (kod Jedra), 16:00 sati, kontakt: neformalna inicijativa Osijek: 099/4039884

Pakrac: Ulica Hrvatskih velikana – pješačka zona, 13:00 sati, kontakt: DELFIN Pakrac:ž098/1617623

Mali Lošinj: Trg Republike Hrvatske, 10:00 sati, kontakt: Centar za zdravo odrastanje: 098/215858

Beli Manastir: Trg slobode, 16:00 sati, kontakt: Oaza Beli Manastir: 098/1739973

Vukovar: Trg dr. Franje Tuđmana (kod sata), 10:00 sati, kontakt: Udruga Žena Vukovar: 099/8244462

Virovitica: Trg kralja Tomislava (kod sata), 16:00 sati, kontakt: SOS Virovitica: 033/721 500

Križevci: Trg J.J. Strossmayera, 10:00 sati, kontakt: udruga Hera Križevci: 091/788 55 22

Korenica: Trg sv.Jurja, 10:30 sati, kontakt:  udruga žena Nit: 099/5141105

Šibenik: Ulica kraljice Jelene (početak ulice), 16:00 sati, kontakt:  Šibenska udruga mladih

Š.U.M., KU Fotopoetika: 098/9555029

Karlovac: kod Paviljona Katzler, 11:00 sati, kontakt: Ženska grupa Karlovac „Korak“: 091/6172820

Bjelovar: Paviljon Bjelovar, 16:00 sati, kontakt: KUL PONG KLUB: 099/2373054

Akciju organiziraju;

Ženska mreža Hrvatske, Autonomna ženska kuća Zagreb, Centar za ženske studije, Centar za građansku hrabrost – HRABRE SESTRE, Centar za građanske inicijative Poreč, Centar za žene žrtve rata ROSA, Centar za podršku i razvoj civilnog društva ”DELFIN”, Centar za društveno-humanistička istraživanja Zadar, Centar za zdravo odrastanje IDEM i ja Mali Lošinj, DEŠA – Dubrovnik, Domine – organizacija za promicanje ženskih prava, Koordinacija ženskih grupa SEKA, Lezbijska grupa Kontra, Mirovna grupa OAZA, Projekt građanske demokratske inicijative Beli Manastir  – P.G.D.I., SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, SOS Virovitica, TARA Ličko Petrovo selo, Udruga Brod, Udruga ”HERA” Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava, Udruga žena Dalj, Udruga žena Nit, Korenica, Udruga žena Romkinja u Hrvatskoj ”Bolja budućnost”, Ženska grupa Donji Lapac, Ženska grupa Split, Ženska pomoć sada – SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja, Ženska udruga Izvor Tenja, Ženska sekcija SSSH, Udruga žena Vukovar, Zaklada Solidarna #spasime, U dobroj vjeri, Sigurna mjesta, Ženska soba, CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Pariter, Ženska grupa Karlovac ”Korak”, RODA – roditelji u akciji, Šibenska udruga mladih Š.U.M. i KU Fotopoetika i KUL PONG KLUB Bjelovar.