Foto: Ivan Karačony/BJLive

Poštovani čitatelji, pred vama se nalazi upitnik koji se tiče anketnog istraživanja različitih aspekata kvalitete života mladih od 15 do 35 godina u Gradu Bjelovaru, a provodimo ju u svrhu diplomskog rada koji će izraditi Helena Jurina, mlada studentica na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru.
Anketni upitnik mogu (i trebali bi) ispuniti mladi s prebivalištem u Bjelovaru, kao i oni koji zbog posla ili studiranja privremeno borave izvan Bjelovara. Za ispunjavanje ankete potrebno je 10-ak minuta, a poželjni su iskreni odgovori na sva pitanja. Sudjelovanje u anketi je dobrovoljno i u potpunosti anonimno, a prikupljeni podaci koristit će se isključivo za potrebe diplomskog rada. Naravno, rezultate ćemo objaviti na Regionalnom portalu Bjelovar.live. (ika)

Comments

comments