Foto: Snimio čitatelj/Arhiva BJLive

Piše: Ivan Karačony (ivankaracony@gmail.com)

Grad Bjelovar detaljno je razradio mjere kojima želi spriječiti protuzakonito (nepropisno) odbacivanje otpada u okoliš unutar svojih administrativnih granica, a za provođenje tih mjera očekuje konstantni angažman svojih komunalnih redara ali i svesrdnu pomoć građana.

Konkretno, radi se o prijedlogu Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada koju bi na idućoj sjednici Gradskog vijeća koja je zakazana za utorak trebali usvojiti gradski vijećnici.

Trošak uklanjanja plaća ”pametnjaković”

Unutar predložene mjere jasno stoji da će trošak uklanjanja ilegalno odbačenog otpada podmiriti onaj tko ga je nepropisno uskladištio, ostavio, odbacio ili odložio.

Tu na scenu stupaju komunalni redari koji će pismenim rješenjem narediti uklanjanje otpada osobi za koju se može dokazati da je otpad odbacila izvan lokacije gospodarenja otpadom.

Evo kako pomoći

U tom procesu potrebna je i pomoć građana koji svako nelegalno odbacivanje na vrijeme mogu dojaviti da netko odbacuje otpad, a to mogu učiniti na sljedeće načine;

–putem obrasca objavljenog na mrežnoj stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr,
–putem aplikacije www.bjelovar.oko.hr,
–putem elektronske pošte komunalnim redarima (iscuric@bjelovar.hr i jprka@bjelovar.hr)
–putem telefona/mobitela komunalnih redara (043/622-088, 043/622-041),
–u prostorijama komunalnih redara (Gradska uprava Grada Bjelovara),
–putem pisanih obavijesti na adresu Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne
djelatnost i uređenje prostora, Trg Eugena Kvaternika 2, Bjelovar.

Komunalni redar smije legitimirati

I to nije sve.

Ono što je izuzetno bitno, a to stoji u prijedlogu spomenute Odluke, jest podatak da je komunalni redar ovlašten utvrditi identitet fizičke osobe počinitelja odbacivanja
otpada uvidom u osobni identifikacijski dokument ili na drugi odgovarajući način. Dakle, u tom smislu komunalni redar ima vrlo bitnu ovlast.

Također, u Odluci Grada stoji i kako je fizička osoba koja je počinitelj odbacivanja otpada, dužna na zahtjev predočiti na uvid komunalnom redaru osobni identifikacijski dokument radi utvrđivanja identiteta.

U pomoć se zove i policija

Ako to odbije, komunalni redar bez okolišanja može pozvati u pomoć policiju.

Također, ako komunalni redar utvrdi da je na nečijem zemljištu eventualno odbačen opasni ili drugi otpad, može zatražiti nalog suda i asistenciju djelatnika policije za nesmetan ulazak na nekretninu kako bi utvrdio sve činjenice.

Prisjetimo se samo, primjerice, koliko je trajala saga s odbačenim tonerima o kojoj smo pisali ovdje. Opasne tonere Grad je na koncu uklonio o vlastitom trošku.

Zahvaljujući odluci koju bi trebali usvojiti gradski vijećnici, takva i slična natezanja više ne bismo trebali gledati.

Ova simpatična gospođa danas je jedna od najsretnijih osoba u Bjelovaru

Comments

comments